MAS Český les

Český les - jaro
Český les - léto
Český les - podzim
Český les - zima

"S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINOU ROZVINUTOU KRAJINOU."

Dotazník

1. Jak dlouho žijete v obci? počet roků
2. Jak jste spokojený/-á s životem ve Vaší obci?
velmi spokojený/-á spokojený/-á ani spokojený/-á/ani nespokojený/-á nespokojený/-á velmi nespokojený/-á nevím
3. Přemýšlíte o změně bydliště? Pokud ano, proč?
ano ne

4. Do jaké míry jste spokojený /-á z hlediska kvality života v místě Vašeho bydliště v obci s (obodujete jako ve škole):
  1 2 3 4 5
Možnost nakupování
Možnost sportování
Možnost kulturního vyžití
Celkový vzhled, dojem, který obec vyvolává
Práce a činnost samosprávy
Sousedské vztahy
Dopravní spojení s okolními obcemi a městy
Pracovní možnosti v obci
Společenské dění v obci
5. Jaké výhody má podle Vás bydlení ve Vaší obci?
  souhlasím částečně souhlasím nesouhlasím nedokážu posoudit
Život je klidnější než ve městě
Příjemné prostředí a blízká příroda
Lidé se více znají a zajímají se jeden o druhého
Vlastnictví domu zahrady
Jiné (doplňte)  
6. Co byste chtěli v obci změnit/vybudovat/rozšířit?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Nepovinné otázky
Pohlaví
Věk
Obec