Navigace

Navigace

Obsah

Kdo jsme?

MAS Český les, z. s., je zapsaný spolek sdružující své členy za účelem naplňování jejich společného zájmu, kterým je prospěch a rozvoj venkova a místní partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem, které působí na vymezeném subregionálním území.

Hlavní náplní činnosti MAS Český les je realizace komunitně vedeného místního rozvoje uskutečňovaného na základě „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Český les 2014 - 2020” (SCLLD) prostřednictvím místní akční skupiny.

Další neziskovou činností nad rámec SCLLD je podpora aktivit v oblasti vzdělávání, školství, sociálního začleňování a inkluze. Facilitace rozvojových aktivit v území.

Logo MAS