Navigace

Navigace

Obsah

Seznam členů
 

Člen Jméno a příjmení zástupce Zájmová skupina
AB Bor, s.r.o. Marcela Maxová 1
AGROKLAS Staré Sedliště a. s. Pavel Hodek 2
BABKA s. r. o. Stanislav Babka 2
Bečvář Miroslav   3
BK II., s. r. o. František Havel 2
BORSKO Karel Fišpera 1
Čurka František   4
Druhá Poběžovická, a. s. Josef Halavič 2
DSP-MARKET, s.r.o. Václav Pelnář 2
Hlohová Borek, z.s.p.o. Jiří Čapek 3
Huláková Milada   4
Hruška Zdeněk   4
Janda Marek Marek Janda 4
Jurčík Jaroslav Jaroslav Jurčík 4
Kadlec Josef Josef Kadlec 4
Komunita Noe, z. s. Robert Frouz 5
Koráb, z. s. Jiří Novotný 5
LACEMBOK, z. s. Jiří Petráš 3
LUČINA - sdružení obcí Kateřina Brachtelová 1
Mikroregion Dobrohost David Kraml 1
Nedvěd Lukáš   4
Občanské sdružení Abraham, z. s. Anna Šánová 3
Obec Poděvousy Vít Veselý 1
Peckert Tomáš   4
Podlipská Božena   5
Římskokatolická farnost Bor u Tachova Jaroslav Barhoň 5
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Halže Jana Čurková 1
"SEDMIHOŘÍ" Jana Svobodová 1
Střední odborné učiliště Domažlice, Prokopa Velikého 640 Zdeňka Buršíková 5
Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Zdeňka Valečková 5
Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru "Domažlicko" Libor Picka 1
Valíčková Jitka   3
Vogel Medien International, s.r.o. Josef Šesták 2
Všetečka & syn s. r. o. David Všetečka 2
Zapletalová Irena   3
Zemědělské obchodní družstvo Mrákov Jiří Schamberger 2

 

1. Kvalita života na venkově
2. Rozvinutá a konkurenceschopná ekonomika
3. Cestovní ruch
4. Zemědělství, kvalitní a udržitelné životní prostředí
5. Sociální koheze a vzdělávání

 

Práva a povinnosti člena MAS

Člen MAS Český les má právo:

a) hlasovat na jednání valné hromady a být volen do orgánů MAS Český les;

b) spolurozhodovat o obstarávání společných věcí MAS Český les;

c) požadovat informace o plnění úkolů vyplývajících z činnosti MAS Český les;

d) kontrolovat činnost MAS Český les a požadovat informace o hospodaření a správě majetku;

e) předkládat návrhy a podněty k činnosti MAS Český les a jejích orgánů;

f) právo hodnotit práci orgánů MAS Český les a jejich členů, případně vyžadovat vysvětlení a požadovat nápravu;

g) podílet se na akcích pořádaných MAS Český les a plně využívat informací, se kterými MAS Český les disponuje;

h) zařadit se do zájmové skupiny dle své převažující činnosti; jeden člen může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině.

 

Člen MAS Český les má za povinnost:

a) vyvíjet činnost směřující k dosažení vymezeného účelu MAS Český les a zdržet se jakékoli činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení tohoto účelu;

b) dodržovat stanovy MAS Český les a rozhodnutí valné hromady;

c) chránit majetek MAS Český les, přispívat k jeho účelnému využívání;

d) aktivně se zúčastňovat na přípravě a realizaci projektů a aktivit MAS Český les;

e) vykonávat svěřené funkce v orgánech MAS Český les;

f) zařadit se do zájmové skupiny dle své převažující činnosti; jeden člen může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině.

 

Roční výše členských příspěvků

  • fyzické osoby     100 Kč
  • spolky a neziskové organizace     500 Kč
  • právnické osoby podnikající     2.500 Kč
  • obce a svazky obcí     1 Kč za obyvatele dle stavu k 1.1. příslušného roku

 

 

Soubory ke stažení

Seznam orgánů MAS Český les, z. s. (383.85 kB)

 

Přihláška do MAS Český les