Navigace

Navigace

Obsah

Podmínky pro přistoupení nového člena

Nový člen může být přijat na základě písemné žádosti (viz přihláška níže) zájemce a následným schválením výkonnou radou MAS Český les. Členem MAS Český les mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které zastupují veřejné nebo soukromé místní socioekonomické zájmy, a které mají na území MAS Český les (geografická oblast vymezená katastrálním územím obcí) trvalý pobyt, sídlo, provozovnu, nebo v něm dlouhodobě působí, a které souhlasí se stanovami a cíli MAS Český les. Tímto přitom není a priori vyloučena možnost, aby se členem MAS Český les stala další obec, jejíž katastrální území sousedí s katastrálním územím členské obce a není dosud zahrnuta v území působnosti MAS Český les.

 

Soubory ke stažení

Přihláška do MAS Český les