Navigace

Logo Plzeňský kraj

Interaktivní mapa

Interaktivní mapa

Anketa

Jak často navštěvujete naše webové stránky?

Celkem hlasů:
114
Hlasování začalo:
24. 3. 2016
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Navigace

Obsah

Současnost by nebyla bez minulosti

Typ: ostatní
Místní akční skupina Český les, z. s., rozvíjí svoje území už 15 let.
Občanské sdružení MAS Český les bylo ministerstvem vnitra registrováno 21. října 2004. Následné ustavující schůze v Bělé nad Radbuzou se 18. Listopadu zúčastnilo všech 22 zakládajících členů, kteří zvolili předsedou Místní akční skupiny Český les starostu obce Halže Františka Čurku.

Samotný vznik nebyl nahodilý, ale byl přirozeným výsledkem spolupráce téměř dvou stovek obcí Plzeňského kraje v zájmovém sdružení Šance pro jihozápad, které se před patnácti lety stalo základem pro zrod téměř všech místních akčních skupin v Plzeňském kraji. Významnou úlohu tehdy sehrála klatovská společnost AgAkcent, která byla faktickým iniciátorem založení místní akční skupiny. Dnes MAS Český les patří mezi největší v České republice a zahrnuje území domažlického a tachovského okresu o rozloze 1 498,79 km2, kde v 77 obcích žije téměř 62 tisíc obyvatel.


Unikátem pro místní akční skupiny je, že jsou tvořeny veřejným, soukromým a neziskovým sektorem současně. Při své činnosti se řídí tzv. metodou LEADER, stejně jako obdobné organizace v celé Evropské unii. Jejím základem je především partnerská spolupráce a přístup zdola nahoru, který umožňuje MAS Český les prostřednictvím své strategie cílit dotační prostředky z několika operačních programů přímo do vymezeného území, jehož znalost je základním předpokladem dalšího úspěšného rozvoje. Veškeré náměty a projekty by měly vycházet z myšlenek a podnětů místních venkovských organizací a občanů, nikoliv direktivně řízenou krajskou, státní nebo evropskou politickou mocí shora. Čím více subjektů je v regionu zapojeno, tím lépe.


Podle současné legislativy je dnes MAS Český les zapsaným spolkem, který čítá 34 členů. Za 15 let své existence získala skupina pro žadatele ze svého území prostřednictvím dotačních programů 170 milionů korun. Jde o úctyhodnou částku, která už musí být někde vidět. Peníze pomohly vybudovat hřiště, naučné stezky, rekonstruovaly se školy, obecní úřady, kapličky, revitalizovaly se návsi. Úspěšní příjemci byli ale také zemědělci, spolky a podnikatelé.


MAS Český les se postupně osvědčila i v pomoci školám a učitelům. Zpracovává pro ně investiční plány a organizuje školení i vzdělávací semináře pro pedagogy.


Nedílnou součástí rozvoje je cestovní ruch, který je jednou ze zásadních aktivit MAS Český les. Spolek stál při prvním značení Svatojakubské cesty nebo při založení turistické destinace. Neúnavně propaguje Český les na nejrůznějších výstavách a veletrzích, a to i v zahraničí. MAS Český les publikovala vlastní magazín, několik kuchařských knih s tradičními recepty anebo například deset let vydávala regionální kalendář s kulturním přehledem.


K ocenění je mimo jiné i skutečnost, že po celých patnáct let má MAS Český les, z. s., stejné vedení, což též svědčí o dobré práci a kontinuitě. Jistě, že toto všechno není samozřejmostí. Za získanými miliony pro regionální rozvoj je vytrvalost, spolehlivost a vůle nenechat se odradit složitou administrací a leckdy nesmyslnou byrokracií. Hlavním smyslem a cílem MAS je vytváření partnerství, spojování sousedů, kteří něco umí, mají vliv, prostředky a zájem. Ať už jsou to podnikatelé, zemědělci, starostové, školy, církev nebo spolky. Proto se MAS Český les snaží tyto lidi najít, oslovit, pozvat a vzájemně je seznámit. V našem pohraničí jsou důležité i kontakty v sousedním Bavorsku, které MAS rovněž udržuje a rozvíjí. Naposledy se tak stalo při oslavě 15. jubilea, kdy, jak už bývá zvykem, se rozkrojil ohromný narozeninový dort. Děkujeme všem, kteří MAS Český les, z. s., na jeho cestě podpořili!


Foto ZOD Mrákov
1. Rozkrojení dortu, který, jak se už stalo tradicí, přihlíží zleva předseda František Čurka, místopředseda Libor Picka a ředitelka MAS Sylva Heidlerová. Porcuje zakládající členka Boženka Podlipská.
2. Slavnostní občerstvení vyrobilo ZOD Mrákov a. s., člen a úspěšný příjemce dotací z MAS Český les, z. s.


Vytvořeno: 6. 11. 2019
Poslední aktualizace: 6. 11. 2019 08:50
Autor: