Navigace

Navigace

Obsah

Obec Staré Sedliště - Rekonstrukce zastřešení ZŠ Staré Sedliště - stravovací pavilon

Typ: ostatní
Jeden z projektů první výzvy zpracovaly v obci Staré Sedliště, která se nachází cca 8 km jihovýchodně od mesta Tachov. Šlo o rekonstrukci střechy Základní a Mateřské školy v této obci. Požadavek na rekonstrukci střechy stravovacího pavilonu vyplynul z havarijního stavu dosavadního zastřešení. Do objektu i po opravách zatékalo.


Dalším důvodem byla nedostatečná tepelná izolace podstřešních prostorů mající za následek velké tepelné ztráty.  Ve stávajících konstrukcích dvouplášťové střechy byly navíc zabudovány zdraví nebezpečné azbestocementové desky, které bylo nutné odstranit.

Přestřešením objektu z ploché střechy na střechu sedlovou s přesahy pres atiku (sklon přesahu je 75°, sklony od hřebenu jsou do 15°) byl vyřešen jak problém se zatékáním, tak problém velkých tepelných ztrát (podstřešní prostory byly zatepleny vrstvou 160 mm tepelné izolace).

V rámci nového řešení zastřešení stravovacího pavilonu už samozřejmě nebyly použity zdraví nebezpečné azbestocementové desky. Nevyhovující desky byly odstraněny a zlikvidovány plně v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb, zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Objekt byl zkvalitněn též po stránce architektonické, tvar nového zastřešení lépe zapadá do charakteru zástavby obce.


Vytvořeno: 17. 3. 2016
Poslední aktualizace: 17. 1. 2017 3:48
Autor: