Navigace

Navigace

Obsah

Obec Staré Sedlo - Zajištění občanské vybavenosti

Typ: ostatní
V rámci projektu bylo řešeno zastaralé a nedostačující občanské vybavení v oblasti veřejné správy a kulturní infrastruktury, konkrétně v budově obecního úřadu v obci Staré Sedlo.


Obecní úřad obce Staré Sedlo v přízemí slouží pracovníkům obecního úřadu k výkonu obecní samosprávy. V prvním patře budovy je zřízena knihovna a klubovna. Tato zařízení jsou využívána zejména dětmi a mládeží. Knihovna jim nabízí možnost připojení k síti internet a v klubovně mají zázemí pro společenské, kulturní, zájmové a sportovní činnosti. Klubovna je využívána v zimním období mládežnickým SDH Staré Sedlo a v případě špatného počasí také ženami z „Kulturní komise“ k pořádání nejrůznějších akcí pro děti (dětský den, maškarní den apod.), jelikož v obci nefunguje jiné vhodné zázemí.

Spolkový život v obci založený na tradici představuje SDH Staré Sedlo (družstvo mužů a mládežnické družstvo vč. děvčat), Spolek včelařů a Myslivecké sdružení Remízek, Kulturní komise (komise žen, které organizují akce pro děti a mládež) a Sbor pro občanské záležitosti.

 

Realizace projektu zahrnovala tyto inovační prvky:

- pořízení nových plastových oken a vchodových dveří do budovy obecního úřadu, která chrání objekt před ztrátou tepla, jsou odolná vůči korozi, mají dlouhodobou životnost, výměnou za zastaralá dřevěná okna a dveře ve špatném technickém stavu

 - obnova a modernizace stávajících sociálních zařízení v budově obecního úřadu, jak pro přízemí, kde sídlí kanceláře obecní samosprávy tak pro 1. patro, kde sídlí knihovna a klubovna pro mladé. Sociální zařízení je nyní v každém podlaží rovnoměrně rozděleno na toalety pro muže a toalety pro ženy, z důvodů hygienických a etických budou jednotlivé WC mísy od sebe odděleny příčkou, v přízemí bude vybudována bezbariérová toaleta pro handicapované

 - využití prostor ve stávající klubovně pořízením vhodného vybavení (pingpongový stůl) pro trávení volné času místní mládeže

Záměrem obce je vytvoření zázemí pro sdružování občanů (zejména dětí a mládeže) s ohledem na upevnění lokální identity a mezilidských vztahů, což se jí za 456 781 Kč povedlo.


Vytvořeno: 17. 3. 2016
Poslední aktualizace: 17. 1. 2017 3:48
Autor: