Navigace

Navigace

Obsah

Svaz žen Medulky - Rekonstrukce dětského hřiště v Mateřské škole Studánka

Typ: ostatní
Dětské hřiště v Mateřské škole Studánka bylo v době žádosti o dotaci v naprosto technicky nevyhovujícím stavu , kde dětské herní prvky nesplňovaly požadavky norem ČSN 1176 – 1-6 a normy ČSN 1177 (požadující plochy tlumící náraz) a jejich užívání nebylo dále možné z hlediska bezpečnosti dětí předškolního věku. Na tento neutěšující stav čím dál více poukazovali rodiče předškolních dětí,


Rekonstrukcí dětského hřiště byly odstraněny nevyhovující dětské herní prvky a zabudovány nové prvky s příslušným atestem jejich bezpečnosti. Konkrétně šlo o vahadlové houpačky, závěsné houpačky, houpačky žabák a lachtan, pískoviště, kolotoč, kladinu, mašinu s vagónem, skluzavku, tabuli na kreslení a lanový most. Také byla upravena plocha včetně instalace ploch tlumících náraz – zámkového kazetového povrchu.

Projektem tak bylo dosaženo technické úrovně herních prvků odpovídající ČSN 1176-1-6, včetně ploch tlumících náraz – norma ČSN 1177, dále i úrovně dětského hřiště odpovídající normám EU.

Moderní zabudované dětské prvky nyní umožňují efektivněji rozvíjet pohybové schopností dětí předškolního věku, zatraktivňují celkové prostředí Mateřské školy, sounáležitost dětí a v synergickém efektu i rodičů dětí předškolního věku nejen s Mateřskou školou, ale v širším záběru i sounáležitost obyvatelstva s obcí Studánka.

Realizace projektu také přispěje  k dalšímu rozvoji obce, zejména z titulu stabilizace mladých rodin, kde se v současné době projevuje rostoucí zájem o výstavbu rodinných domů venkovského bydlení (v roce 2009 bylo cca 9 parcel připraveno k prodeji).


Vytvořeno: 17. 3. 2016
Poslední aktualizace: 17. 1. 2017 3:48
Autor: