Navigace

Navigace

Obsah

Projekty podpořené MAS Český les v 2. výzvě žádosti o dotaci

Typ: ostatní
Projekty podpořené MAS Český les v 2. výzvě žádosti o dotaci


BPS Poběžovice, s.r.o.  - BPS Poběžovice, s.r.o. – rozvoj nezemědělských činností (vytvoření provozovny zaměřené na opravy osobních motorových vozidel se specializací na opravy brzd, výfuku, výměny olejů a čištění interiéru)


Obec Halže - Halže - kostel sv. Jana a Pavla stavební úpravy věže (vyklizení prostoru věže, oprava žebříkových schodišť a pochozích podlah, demontáž provizorního zastřešení a nový krov včetně pláště, oprava zvonové stolice, statické zajištění zdiva, repase věžních žaluzií, oprava vnějšího zdiva, provedení hromosvodu)


Jaroslav Chnápko - Komunitní a pobytové centrum ALTERNATIVA 2010 (projekt po svém dokončení nabídne možnost ubytování pro 10 osob (vč. osob ZTP) s odpovídajícím sociálním zázemím, kuchyňkou, společenskou místností, hernou a chodbou)


Hana Vičarová - Rekonstrukce penzionu Pivoňka

(rekonstrukce stodoly za účelem užívání v rámci volnočasových aktivit, rekonstrukce venkovních WC, oprava střechy a fasády hlavní budovy objektu, úprava parkovací a příjezdové plochy, zřízení informačního koutku, doplnění zařízení kuchyně ve stravovacím zařízení)


Komunita Noe - Oživení památkově chráněného areálu barokní fary v Holostřevech (zpracování architektonické a krajinářské studie obnovy a využití památkově chráněného areálu barokní fary)


Lučina – sdružení obcí - Pozvednutí kulturního a společenského života (pořízení 2 ks velkoprostorových stanů, včetně přidávacích stěn, podium 6 x 4 m, stolů, lavic a mobilní ozvučovací techniky)


Město Bor - Zřízení společenské místnosti a úprava návsi v Dolech (využití stávající kapličky jako společenské místnosti pro shromáždění občanů obce Doly, jednacího místa pro osadní výbor osady, zázemí pro pořádání pravidelných společenských akcí a realizace stálé expozice dokumentující historii i současnost osady Doly a nejbližšího okolí)


Městys Stráž - Klubovna – Stráž u Tachova (vytvoření kulturně - oddychového centra se sociálním zařízením určeným k volnočasovým aktivitám)

Občanské sdružení Koráb - JAK DÁL PO RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ aneb Praktické rady pro úspěšný návrat do pracovního života (vzdělávací kurz zaměřený na posílení odborné kvalifikace a klíčových kompetencí rodičů na a krátce po rodičovské dovolené v oblasti podnikání, práva, dotací, reklamy a výpočetní techniky)


Obec Pelechy - Dětské a hasičské tréninkové hřiště„Háječek“ Pelechy (terénní úpravy, nákup nádrže na vodu, vybudování sušáku na hadice, pořízení dětských herních prvků, pořízení 2 fotbalových branek a laviček s opěradlem, včetně dopravy a montáže, nákup a osázení plochy zelení)


„Rodiče za hřiště“ - Vybudování a udržování dětského hřiště v obci Díly (realizace víceúčelového dětského hřiště s pěti samostatnými herními prvky)


Město Přimda  - Vybavení dětských hřišť – volnočasové aktivity ve správním obvodu Města Přimda (vybavení čtyř kvalitních a  kapacitně dostačujících zázemí pro volnočasové aktivity v Přimdě, Újezdu pod Přimdou, Třískolupech a Velkých Dvorcích)


Sdružení pro výstavbu rozhledny v Horšovském Týně - Výstavba muzea s rozhlednou v Horšovském Týně – revitalizace bývalého poutního místa (výstavba dřevěné vyhlídkové věže na místě bývalé kaple Panny Marie Lurdské s připomenutím církevní tradice tohoto místa a vybudování pěší trasy v délce 4 km vedoucí z Horšovského Týna se šesti zastaveními, která budou tematicky zaměřena na přírodní a historickou hodnotu tohoto místa)


Obec Staré Sedliště - Přístavba zastřešení terasy (zdokonalení zázemí pro sportovce i ostatní návštěvníky - vybudování terasy eliminující vliv nepříznivého počasí)


Obec Staré Sedlo - Kvalitní život občanů - cíl a podmínka spokojeného života na venkově - obnovení zázemí pro sport a volný čas (realizace kvalitního a kapacitně dostačujícího zázemí pro využití volného času se zabudováním dětských herních prvků, stolu na stolní tenis, laviček a stolků pro odpočinek)


Teref, o.s. - Rekonstrukce a využití bývalé stodoly Panského statku v Telicích (zabudování vybavení nutného pro provoz – úvaziště pro koně, stoly a lavice, stůl pro drobné opravy, stojany na sedla a příslušenství, zřízení stojanu pro kola a zázemí s lavičkami a stolem pro pěší turisty) 


Sdružení pro záchranu historických varhan o. s. - Oprava mechanické části historických varhan ve farním kostele sv. Martina v Klenčí p. Č. (obnova a restaurování mechanické části varhan a píšťal)


Celkově bylo v 2. výzvě žádosti o dotaci mezi příjemce dotace rozděleno 11 899 003 Kč.


Vytvořeno: 17. 3. 2016
Poslední aktualizace: 17. 1. 2017 3:48
Autor: