Navigace

Navigace

Obsah

Činnost zemědělské komise v roce 2014

Typ: ostatní
Zemědělská komise aktivně pracovala v roce 2014 v obvyklém složení.


Členové:

Ladislav Walter – předseda komise

Jan Zatloukal, Jaroslava Rendlová, Jiří Baier, Josef Halavič, Miroslav Bečvář, Vlastimil Hálek, Zdeněk Hruška

Nově: Jiří Schamberger, Jiří Dufka

Setkání zemědělské komise:

Kancelář MAS, Domažlice – 6. 1. 2014

Zemědělské komise zahájila svoji činnost v roce 2014 ve stejném složení jako v roce 2013. Jirka Baier informoval přítomné s tématem propojení české a německé hipoturistiky.

Závěrem setkání vyplynulo, že je potřeba zpracovat hipostudii, která by obsahovala metodiku a legislativní rámec pro navržené hipostezky, a která by především sloužila k propagaci území MAS a k podpoře nezemědělské činnosti zemědělců hospodařících na území MAS Český les. Zemědělská komise si tedy stanovila dva cíle:

  1. Cíl do konce roku 2014: zpracovat hipostudii pro území MAS Český les
  2. Cíl do konce roku 2015: vyznačit hipostezku od Perláku poblíž Hostouně do Třemešné.


Chatová osada Hájovna – Kdyně – 30. 5. 2014

Řešily se záležitosti spjaté s tématem hipoturistika - Studie Hipoturistika na území MAS Český les a také úspěšnost propojení české a německé hipoturistiky. Všem zainteresovaným hipostanicím byly rozdány mapky. Dotazovaní ´rančeři´ si projekt pochvalují a mapky jsou postupně šířeny mezi turisty se zájmem o hipoturistiku.   

Dále se hovořilo o přípravě strategie 2014+, kterou zemědělská komise prostuduje a vyjádří se k ní.  

Projednával se také projekt „U nás na farmě“, který ve spolupráci se ZOD Mrákov zajistí exkurzi na farmu pro školní mládež. Projekt je realizován v rámci aktivit „Celostátní sítě pro venkov“.


ZOD Mrákov – 4. 9. 2014

Aktivizace členů zemědělské komise našla své opodstatnění a v rámci komise se podařilo kontaktovat nové aktivní zemědělce (Dufka Jiří, Schamberger Jiří), kteří se zapojili do činnosti zemědělské komise. Vlastimil Hálek informoval o realizaci studie Hipoturistika na území MAS Český les, která vzniká v tištěné podobě na podporu nezemědělské činnosti zemědělců na území MAS. Zároveň studie bude sloužit jako podklad pro vytváření sítí stávajících i potencionálních provozovatelů hipoturistiky. Členové zemědělské komise studii připomínkují, pomáhají s aktivizací zemědělců v území a vyjadřují se k odborným částem dokumentu.


Kancelář MAS, Domažlice – 6. 11. 2014

Na pracovní schůzce zhodnotili členové zemědělské komise činnost v roce 2014 a nastínili plán činnosti na rok 2015. Členové komise shrnuli závěry připomínkování SCLLD a studii Hipoturistika na území MAS Český les a zhodnotili podporu regionálních venkovských trhů a podporu nezemědělské činnosti zemědělců v rámci projektu Regionální značka sem patřím. I nadále zůstává důležitým úkolem členů zemědělské komise aktivizovat členy MAS nejen v rámci komisí. Stěžejním úkolem do následujícího roku zůstává pak splnění druhého cíle zemědělské komise, který byl stanovený při prvním setkání (6. 1. 2014), a to do konce roku 2015 vyznačit hipostezku od Perláku poblíž Hostouně do Třemešné.


Členové zemědělské komise se účastnili:
  • Seminář pro zemědělce, Mrákov – 23. 4. 2014
  • Seminář + výměna zkušeností MAS Krušné hory, Domažlice – OAK - 9. 6. 2014
  • Zapojení do projektu „U nás na farmě“ – exkurze Mrákov – 23. - 24. 6. 2014
  • Krajské dožínky, Mrákov – 17. 9. 2014
  • Seminář Celostátní síť pro venkov, Mrákov – 4. 12. 2014

Členové zemědělské komise spolupracovali:
  • Připomínkování SCLLD MAS Český les
  • Připomínkování studie Hipoturistika na území MAS Český les

Vytvořeno: 16. 3. 2016
Poslední aktualizace: 17. 1. 2017 3:48
Autor: