Navigace

Navigace

Obsah

logo OPZ+S NÁMI NEJSTE SAMI

registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_008/0000115

časový harmonogram: 1/2023 - 12/2025       

Projekt „S námi nejste sami“ realizuje Místní akční skupina Český les, z. s., v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus ve spolupráci s partnery Diecézní charita Plzeň a KUSTOD, s. r. o.

Projekt je zaměřen na podporu komunitního života na území MAS Český les, rozvoj lidského potenciálu z cílových skupin a jejich začlenění do společnosti, potřebnou edukaci a řešení jejich aktuálních potřeb, které vyplynuly ze SCLLD MAS Český les, z. s., na období 2021 - 2027.