Navigace

Navigace

Obsah

logo link OP VVVMÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ III VE SO ORP DOMAŽLICE A VE SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN

registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022498

Projekt "Místní akční plán vzdělávání" je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzívního vzdělávání dětí a žáků. Zahrnuje oblasti předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.