Navigace

Navigace

Obsah

 

Výzva č. 1. Místní akční skupiny Český les, z. s. k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

 

 

Zapis z jednání Výkonné rady

Seznam projektů doporučených k financování

 

Seznam schválených projektů Výběrovou komisí

Zápis z jednání Výběrové komise

 

MAS Český les, z. s., oznamuje změnu textu výzvy. Změna se týká úpravy přílohy č. 1  a bodové hranice Věcného hodnocení u kritéria č. 4 - Aktivita Základních škol.

Výzva č. 1 - oznámení o změně

Hodnotící kritéria MAS Český les pro IROP k Výzvě č. 1 

- Aktivita Infrastruktura  základních škol

- Aktivita Infrastruktura pro celoživotní vzdělávání

 

Dne 12. září byl ukončen příjem žádostí o podporu pro Výzvu č. 1 - Seznam přijatých žádostí

 

MAS Český les, z. s., vyhlašuje dne 25. července 2017 svou 1. výzvu IROP.

Výzva se vyhlašuje na opatření A.1.1 Rozvíjení kvality infrastruktury pro vzdělávání a zefektivnění její dostupnosti.

Příjem projektů bude probíhat ve dnech 25. července 2017 od 14:00 hod. do 12. září 2017 do 14:00 hod. 

Podrobné informace pro žadatele jsou součástí Výzvy a níže zveřejněných dokumentů.

 

Výzva č. 1 - znění

 

Povinné přílohy:

Text výzvy č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – integrované projekty CLLD

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce 

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzva č. 68 

Přílohy Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

(odkaz na elektronickou verzi Obecných a Specifických pravidel platné ve verzi k datu vyhlášení výzvy MAS: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrastruktury-pro-vzdela)

 

Příloha č.15 Čestné prohlášení žadatele - Základní školy a Celoživotní vzdělávání

Příloha č.16 Projednání projektového záměru se zástupci cílových skupin - Základní školy

Příloha č.17 Projednání projektového záměru se zástupci cílových skupin - Celoživotní vzdělávání

 

 Hodnotící kritéria MAS Český les pro IROP k Výzvě č. 1 

- Aktivita Infrastruktura pro základní vzdělávání v základních školách 

- Aktivita Infrastruktura pro celoživotní vzdělávání 

 

Seminář pro žadatele se uskutečnil dne 3. 8. 2017 v Domažlicích - Pozvánka ke stažení

Prezentace ze semináře

 

 

Interní postupy pro IROP platné od 18.5.2017: