Navigace

Navigace

Obsah

Výzva č. 12 Místní akční skupiny Český les, z. s. k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

 

 

MAS Český les, z. s., vyhlašuje dne 27. srpna 2018 svou 12. výzvu IROP.

Výzva se vyhlašuje na opatření Opatření B.2.1 Vznik a rozvoj sociálních podniků.

Příjem projektů bude probíhat ve dnech 27. srpna 2018 od 14:00 hod. do 31. října 2018 do 14:00 hod. 

Semináře pro žadatele se uskuteční 6. září v Domažlicích v kanceláři MAS na Chodském nám. 75 v 9 hodin.

Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře

 

Výzva č. 12 - text (znění)

Příloha č. 1 textu vývy - Hodnotící kritéria

 

Na výzvu je alokováno 3.000.000,- Kč celkových způsobilých výdajů.

 

Specifická pravidla pro žadatele a další potřebné dokumenty jsou ke stažení zde: 

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-65-Socialni-podnikani-integrovane-projekty

 

Interní postupy: