Navigace

Navigace

Obsah

Výzva č. 6 Místní akční skupiny Český les, z. s. k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

 

MAS Český les, z. s., vyhlašuje dne 20. listopadu 2017 svou 6. výzvu IROP.

Výzva se vyhlašuje na opatření Opatření B.2.1 Vznik a rozvoj sociálních podniků.

Příjem projektů bude probíhat ve dnech 20. listopadu 2017 od 14:00 hod. do 31. prosince 2017 do 00:00 hod. 

 

Výzva č, 6 - znění

 

Prezentace ze semináře

Pozvánka na seminář

 

Povinné přílohy:

Text výzva č. 65 SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzva č. 65

Přílohy Specifických pravidel pro žadatele a příjemce

(odkaz na elektronickou verzi Obecných a Specifických pravidel platné ve verzi k datu vyhlášení výzvy MAS: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-65-Socialni-podnikani-integrovane-projekty-CLLD

 

Hodnotící kritéria MAS Český les pro IROP k Výzvě č. 6

- Sociální podnikání

 

Interní postupy pro IROP platné od 18.5.2017: