Navigace

Navigace

Obsah

Výzva č. 7 Místní akční skupiny Český les, z. s. k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

 

Zápis Výběrové komise 17. 3. 2018

Zápis Výkonné rady 5. 4. 2018

Seznam projektů doporučených k financování

 

Výzva bude vyhlášena na opatření Opatření A.1.3 Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center a sociálního bydlení.

Příjem projektů bude probíhat ve dnech 29. listopadu 2017 od 14:00 hod. do 10. ledna 2018 do 14:00 hod. 

 

Výzva č. 7 - znění

 

Prezentace ze semináře

Pozvánka na seminář

 

Povinné přílohy:

Text výzva č. 62 SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzva č. 62

Přílohy Specifických pravidel pro žadatele a příjemce

(odkaz na elektronickou verzi Obecných a Specifických pravidel platné ve verzi k datu vyhlášení výzvy MAS: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-62-Socialni-infrastruktura-integrovane-projekty-CLLD

 

Hodnotící kritéria MAS Český les pro IROP k Výzvě č. 7( Příloha č. 1 textu výzvy) 

Příloha č. 16 - Čestné prohlášení žadatele (Příloha č. 2 textu výzvy)

 

Interní postupy pro IROP platné od 18.5.2017: