Navigace

Navigace

Obsah

Výzva č. 9 Místní akční skupiny Český les, z. s. k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

 

Výzva se vyhlašuje na opatření C.1.2 Zajištění dostatečné dopravní obslužnosti a bezpečnosti s využitím udržitelných forem dopravy.

 

Příjem projektů bude probíhat ve dnech 16. dubna 2018 od 14:00 hod. do 31. května 2018 do 14:00 hod. 

 

Termín semináře pro žadatele se uskuteční 25. dubna v Domažlicích v kanceláři MAS na Chodském nám. 75 v 9 hodin.

Pozvánka na seminář

 

Výzva č. 9  - znění

Příloha výzvy č. 1 - hodnotící kritéria

 

 

Výzva vychází z výzvy ŘO č. 53 „Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD“.  Zaměřena je na  výstavbu samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.

Specifická pravidla pro žadatele a další potřebné dokumenty jsou ke stažení zde: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty-CLLD

Na výzvu je alokováno 13.000.000 Kč

 

Povinné přílohy:

Text výzvy č. 53 ŘO IROP

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Přílohy k obecným pravidlům

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 53

Přílohy Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

 

Interní postupy: