Navigace

Navigace

Obsah

I v letošním roce vyhlásila Místní akční skupina Český les grant s názvem Bavíme sami sebe. Jeho cílem je obohacení kulturního a společenského života obyvatel obcí, které k MAS Český les územně náleží.

Cílem tohoto grantového dotačního programu je obohacení kulturního a společenského života obyvatel obcí, které územně náleží MAS Český les, z. s., formou podpory veřejně prospěšných činností jednotlivců, spolkových organizací a ostatních subjektů na území MAS Český les, z. s.

Podpora z tohoto dotačního programu je zaměřena na projekty především v následujících oblastech:

• Kulturní a společenské aktivity ve prospěch obyvatel obcí na území MAS Český les, z. s.

• Aktivity propagující MAS Český les, z. s.

• Aktivity propagující partnerství

 

Celková výše finančních prostředků grantového dotačního programu pro rok 2018 je 30 000 Kč.