Navigace

Navigace

Obsah

Projekty mimo iniciativu LEADER

Zprávy

Český les na nádvoří bavorského hradu

MAS Čský les, o. s., bylo pozváno na základě osvědčené spolupráce s bavorským městem Parsberg loni poprvé k prezentaci a propagaci území svých 75 obcí na vánoční hradní slavnosti. Nabízeli jsme především naše regionální produkty, regionální potraviny Plzeňského kraje a materiály cestovního ruchu. Pilotní akce se ukázala jako úspěšná a prokázala okamžitou zpětnou vazbu. Parberská radnice by z naší účasti na hradních slavnostech ráda vytvořila tradici. Proto se letos opět zúčastníme a opět budeme nabízet produkty z naší krajiny a propagovat ji. celý text

ostatní | 19. 6. 2013 | Autor:

Česko-německý fond budoucnosti - Našli jsme společnou řeč

Partneři i vzdělávací instituce VHS Cham a VHS Neumarkt dlouhodobě usilují o oživení vzájemné výuky jazyka, hlavně a především u dospělých. Pilotní projekt by měl odstartovat další řady kurzů. Projekt spočíval v uspořádání dvou česko-německých smíšených třídenních kurzů a jedné exkurze, střídavě na obou stranách hranic. celý text

ostatní | 19. 6. 2013 | Autor:

Podpora dalšího vzdělávání v oblasti cestovního ruchu a sociální péče v Plzeňském kraji

Začala realizace projektu Podpora dalšího vzdělávání v oblasti cestovního ruchu a sociální péče v Plzeňském kraji. celý text

ostatní | 15. 4. 2013 | Autor:

Deklarace zahraniční spolupráce

26. června 2007 ve 12. 30 hodin proběhl v obřadní síní MÚ Domažlice významný přeshraniční ceremoniál. Představitelé města Domažlice, okresu Tirschenreuth a MAS Český les podepsali smlouvu, v níž se zavázali ke vzájemné spolupráci. celý text

ostatní | 27. 4. 2012 | Autor:

Cyklus pořadů o CHKO Český les

Předmětem projektu bylo natočení cyklu pořadů o CHKO Český les, které byly odvysílané v televizi ZAK TV. Cílem pořadů bylo zvýšit informovanost obyvatel Plzeňského kraje a Bavorska o CHKO Český les, a tím podpořit rozvoj cestovního ruchu. celý text

ostatní | 27. 4. 2012 | Autor:

Turistická destinace Český les - Oberpfälzer Wald

Cílem projektu uzavřeným mezi mezi InitiAKTIVKreis Tirschenreuth e. V. a místní akční skupinou Český les je přispět k dalšímu rozvoji česko-bavorské příhraniční oblasti jako společného a perspektivního životního, přírodního a hospodářského prostoru. Cílem marketingové studie je zmapovat a popsat předpoklady a regionální zdroje v oblasti turistiky a rekreace, které je možné komercionalizovat, to znamená využít pro cestovní ruch. celý text

ostatní | 27. 4. 2012 | Autor:

MAS Český les spolupracuje na projektu Turistická destinace Český les - Oberpfälzer Wald

Cílem projektu uzavřeného mezi InitiAKTIVKreis Tirschenreuth a Místní akční skupinou Český les je přispět k dalšímu rozvoji česko-bavorské příhraniční oblasti jako společného a perspektivního životního, přírodního a hospodářského prostoru. celý text

ostatní | 27. 4. 2012 | Autor:

50+50 turistických cílů

Místní akční skupina Český les dlouhodobě spolupracuje s LAG Tirschenreuth v Německu. LAG Tirschenreuth a MAS Český les mají společnou hranici v oblasti Českého lesa na Tachovsku. Obě místní akční skupiny mají jako jeden ze svých cílů stanoven rozvoj cestovního ruchu v oblasti Českého lesa. celý text

ostatní | 27. 4. 2012 | Autor:

Oblékání chodského kroje

Náš projekt podporuje tradiční lidovou kulturu v Plzeňském kraji. V rámci projektu vznikne film s názvem Oblékání chodského kroje v Draženově. Film zdokumentuje a zaznamená tradiční lidovou kulturu na Chodsku a bude ji dále prezentovat v plzeňském kraji i mimo něj. celý text

ostatní | 27. 4. 2012 | Autor:

Oživení tradiční regionální kuchyně na Tachovsku

Projekt MAS Český les, o. s. nazvaný Oživení tradiční regionální kuchyně na Tachovsku je spolufinancován z Dispozičních fondů Euroregionu, Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013. celý text

ostatní | 27. 4. 2012 | Autor:

Podpora cestovního ruchu prostřednictvím geocachingu

Projekt "Podpora cestovního ruchu prostřednictvím geocachingu" se zaměřuje na nový trend v cestovním ruchu, kterým se stalo jeho netradiční pojetí. Jedním z moderních způsobů turistiky je právě geocaching. celý text

ostatní | 27. 4. 2012 | Autor: