Navigace

Navigace

Obsah

Projekty podpořené v 9. výzvě (20. kole)

Zprávy

Obec Staré Sedliště-U nás na vsi

Opravou chodby a místnosti v budově občanské vybavenosti v obci Labuť (místní část obce Staré Sedliště) vznikl prostor pro veřejné setkávání, který podpořil spolkovou činnost v obci. Chodbu jako vstupní místo krášlí fotografie ze života na vsi, v místnosti je zprovozněna malá kuchyňka a venkovní prostor je osazen zelení. celý text

ostatní | 10. 11. 2014 | Autor:

Sbor dobrovolných hasičů Hlohová - Oprava hasičské výzbrojny, vybudování klubovny

V opravené budově hasičské zbrojnice vznikla klubovna, která slouží pro spolkovou činnost v obci, pořádání společenských akcí a schůzí. Celá zahrada se osázela zelení a díky zpevnění přilehlých ploch vznikl prostor pro umístění cvičebního nářadí pro požární sport a venkovního zařízení pro kondiční posilování a dvou laviček pro odpočinek. celý text

ostatní | 10. 11. 2014 | Autor:

Občanské sdružení Koráb - Podpora vzdělávání na venkově

Přijatelná forma celoživotního vzdělávání i pro obyvatele MAS Český les. celý text

ostatní | 10. 11. 2014 | Autor:

Obec Chodský Újezd - Dětské hřiště Nahý Újezdec

Plnohodnotné dětské hřiště v místní části obce Chodský Újezd (Nahý Újezdec) vzniklo rekonstrukcí venkovních ploch pro relaxaci a instalací dětských herních prvků. celý text

ostatní | 10. 11. 2014 | Autor:

Tělovýchovná jednota JISKRA TŘEMEŠNÉ - Vybudování fotbalových střídaček

Odstraněním starých nevyhovujících konstrukcí střídaček a pořízením nových, dle pravidel ČMFS pro konání zápasů, se zvýšila atraktivita fotbalového hřiště v Třemešném. celý text

ostatní | 10. 11. 2014 | Autor:

Obec Staré Sedlo - Rozšíření zázemí pro sport a setkávání v obci Racov

V místní části obce Staré Sedlo (obec Racov) bylo oploceno stávající sportovní hřiště, aby bylo lépe chráněné před vnějšími vlivy. Ochranné sítě zvýšily bezpečnost hráčů i okolí. Kapacitně nevyhovující dětské hřiště bylo doplněno o nové dva herní prvky a byly upraveny dopadové plochy. Dřevěný přístřešek postavený v blízkosti hřiště slouží nejen jako sklad náčiní, ale také k odpočinku a venkovnímu sezení. celý text

ostatní | 3. 11. 2014 | Autor: