Navigace

Navigace

Obsah

Projekty v rámci iniciativy leader IV. 2.1

Realizace projektů spolupráce

Zprávy

Výměna zkušeností mezi MAS Plzeňského a Karlovarského kraje

Výměna zkušeností mezi MAS Plzeňského a Karlovarského kraje celý text

ostatní | 8. 4. 2015 | Autor:

Využití Klubů lidové tvořivosti v Halži a Draženově

Využití „Klubů lidové tvořivosti“ vzniklých v rámci projektu Řemeslo má zlaté dno: celý text

ostatní | 9. 12. 2014 | Autor:

Oznamujeme rozšíření regionální značky – Český les- sem patřím..

Dne 8. 11. 2014 během 6. regionálního večera s MAS byly slavnostně předány certifikáty o užívání regionální značky a smějí ji používat tyto subjekty: celý text

ostatní | 26. 11. 2014 | Autor:

Původ a značka: náš region

Projekt řeší aktivní spolupráci MAS Sdružení Západní Krušnohoří, MAS Šluknovsko a MAS Český les. Na území všech tří MAS budou vyhledáni místní producenti a místní produkty. Mezi místní produkty kromě řemeslných a potravinářských výrobků a zemědělských produktů řadíme např.: i tradiční jídla. celý text

ostatní | 27. 6. 2012 | Autor:

Řemeslo má zlaté dno

MAS Český les, o. s. nabídla, v rámci projektu Řemeslo má zlaté dno, občanům Halže, Studánky a Starého Sedla možnost navštěvovat kurzy lidových řemesel celý text

ostatní | 1. 6. 2012 | Autor:

Chuť a vůně domova

Projekt spolupráce Chuť a vůně domova oživuje tradiční regionální recepty a kuchyně, ve kterých se budou zájemci, zejména z řad venkovských žen, učit zpracovávat tradiční regionální suroviny. celý text

ostatní | 25. 5. 2012 | Autor:

Řemeslo má zlaté dno

Staré české přísloví praví: „Řemeslo má zlaté dno“. Je to stará lidová moudrost, která ověřená životními zkušenostmi generacemi našich předků, se dochovala do dnešních dnů. celý text

ostatní | 27. 4. 2012 | Autor:

Pilotní projekt obnovy vzhledu vybraných obcí partnerských MAS

Hlavním předmětem spolupráce MAS Sokolovsko a MAS Český les na tomto projektu je zlepšení vzhledu vybraných obcí v obou partnerských MAS, které poté budou prezentovány jako vzorové obce snažící se o rozvoj kvality života svých obyvatel a zvýšení atraktivity vesnic pro bydlení, podnikání i relaxaci. celý text

ostatní | 27. 4. 2012 | Autor:

Na koni po západě Čech

Projekt propojuje fungující stanice turistiky na koni (farmy, ranče, jízdárny, jezdecké stáje a kluby, chovatele koní apod.) sítí značených turistických tras procházející územím 3 MAS v Plzeňském kraji a vytváří tak dosud chybějící propojení již fungujících hipotras v Bavorsku se Středočeským a potažmo také Karlovarským krajem. celý text

ostatní | 27. 4. 2012 | Autor: