Navigace

Navigace

Obsah

Výzvy MAS

6. výzva

Zprávy

Žádost o proplacení 6. výzva (17. kolo)

Žádost o proplacení 6. výzva (17. kolo) celý text

ostatní | 2. 8. 2013 | Autor:

Schválené žádosti o dotaci SZIF _ 6. výzva (17. kolo)

V rámci 6. výzvy bylo schváleno SZIF celkem 6 Žádostí o dotaci s požadovanou výší dotace 3 784 130 Kč. Seznam schválených žádostí je uveden v příloze. celý text

ostatní | 5. 3. 2013 | Autor:

Čestné prohlášení de minimis

Čestné prohlášení de minimis celý text

ostatní | 6. 11. 2012 | Autor:

6. výzva - seznam vybraných a nevybraných projektů

V 6. výzvě MAS bylo vybráno 7 žádostí o dotaci z toho ve Fichi 1 Vytvoření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu 2 žádosti a ve Fichi 5 - Zkvalitnění života na venkově 5 žádostí. 1 žádost nebyla vybrána. Požadovaná dotace celkem činí 8 048 047,- Kč. Vybrané žádosti byly předány k zaregistrování dne 19. 10. 2012 na RO SZIF v Českých Budějovicích. celý text

ostatní | 23. 10. 2012 | Autor:

6. výzva

Místní akční skupina (MAS) Český les, o. s., dne 13. 8. 2012 vyhlašuje 6. výzvu pro příjem žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova ČR Osa 4 - LEADER opatření IV.1.2. celý text

ostatní | 9. 8. 2012 | Autor: