Navigace

Navigace

Obsah

Výzva č. 4. Místní akční skupiny Český les, z. s. k předkládání žádostí o podporu (OPZ) –

Podpora zaměstnanosti (II.)

 

MAS Český les, z. s., vyhlašuje dne 18. prosince 2017 svou 4. výzvu OPZ.

Výzva se vyhlašuje na opatření Opatření B.3.1 Podpora zaměstnanosti.

Příjem projektů bude probíhat ve dnech 18. prosince 2017od 4:00 hod. do 24. dubna 2018
do 12:00 hod. 

Podrobné informace pro žadatele jsou součástí Výzvy a níže zveřejněných dokumentů.

Seminář pro žadatele a příjemce se uskuteční dne 1. 2. 2018 od 9 hodin v kanceláři MAS - Pozvánka ke stažení 

Prezentace ze semináře pro žadatele

 

Výzva č. 4 - znění

Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 Etický kodex osoby podílející se na hodnocení.._Podpora Zaměstnanosti

Příloha č. 3 Jednací řád valné hromady MAS Český les z. s_

Příloha č. 4 Jednací řád výkonné rady MAS Český les z. s_

Příloha č. 5 Jednací řád dozorčí rady MAS Český les z. s_

Příloha č. 6 Jednací řád výběrové komise MAS Český les z. s_

 

Odkaz na pravidla pro žadatele a příjemce
Pro žádosti o podporu a následně také pro realizaci podpořených projektů platí pravidla obsažená v:

Řídicí orgán je oprávněn pravidla v průběhu této výzvy MAS i během realizace projektů podpořených v rámci této výzvy aktualizovat. Aktuální verze těchto dokumentů jsou vždy k dispozici na:https://www.esfcr.cz/dokumenty-opz. Aktualizace pravidel není změnou této výzvy MAS.