Navigace

Navigace

Obsah

Příprava Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014–2020 


Logo

Zprávy

Pracovní verze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014 – 2020

MAS Český les připravuje novou strategii pod názvem Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014 – 2020. celý text

ostatní | 16. 11. 2015 | Autor:

Návrh Komunitně vedené strategie místního rozvoje MAS Český les 2014 - 2020

MAS Český les využila příležitosti dotačního titulu Operační program Technická pomoc a v rámci projektu „Podpora realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Český les (dále jen SCLLD) připravuje novou strategii pod názvem Komunitně vedená strategie místního rozvoje MAS Český les 2014 – 2020. celý text

ostatní | 1. 9. 2014 | Autor:

Příprava nové strategie MAS Český les vrcholí. Jaká bude - záleží i na vás!

Možná si už ani neuvědomujeme, jak moc se v uplynulém desetiletí změnilo naše nejbližší okolí, ať už bezprostřední místo, kde bydlíme, anebo i krajina kolem nás. Opravené kulturní domy, nová dětská hřiště, sokolovny, naučné stezky, nejrůznější slavnosti, výročí, sportovní i vzdělávací akce by často nebyly možné v takové rozsahu, kdyby na ně nepřispěla Evropská unie. celý text

ostatní | 7. 4. 2014 | Autor:

Setkání s občany

Místní akční skupina Český les pořádá setkání s občany v rámci zpracování strategie pomocí tzv. komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). Je pro nás důležité řešit s místními obyvateli vnímání regionu a jeho problémů, a proto zveme všechny zástupce neziskovek, spolků, podnikatele, zemědělce, zkrátka všechny občany, kteří mají dobré nápady a chtějí prosadit své záměry a cíle během dalších sedmi let. celý text

ostatní | 18. 2. 2014 | Autor:

Strategie 2014 - 2020

Místní akční skupina Český les, o.s., pokračuje ve zpracování integrované strategie rozvoje území pomocí tzv. komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). I letos počítá se zapojením veřejnosti při projednávání jednotlivých výstupů ve většině obcí na území místní akční skupiny. celý text

ostatní | 21. 1. 2014 | Autor:

Víte, kde chcete být v roce 2020?

Pokud ano, pokuste se prosadit své záměry a cíle do strategie území MAS Český les, o. s. celý text

ostatní | 21. 1. 2013 | Autor:

Pomožte nám při tvorbě Integrované strategie rozvoje území na nové období 2014 – 2020!

V roce 2013 končí programovací období 2007 – 2013, ve kterém MAS Český les rozdělila nemalé finanční prostředky a pomohla tak k rozvoji našeho území. Již rok se připravuje systém, jakým se budou rozdělovat prostředky z Evropské unie v novém plánovacím období. Jednou z podmínek je, že od roku 2014 budou velkou část evropských dotací spravovat a rozdělovat místní akční skupiny a to na základě strategie rozvoje území. celý text

ostatní | 27. 12. 2012 | Autor: