Navigace

Navigace

Obsah

1. výzva "IROP - VZDĚLÁVÁNÍ"

MAS Český les, z. s., jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Český les, z. s., na období 2021 – 2027 vyhlašuje 1. výzvu k předkládání projektových záměrů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „IROP - VZDĚLÁVÁNÍ“ s vazbou na výzvu ŘO IROP č. 48 „VZDĚLÁVÁNÍ - SC 5.1 (CLLD)“.

Seznam doporučených projektových záměrů výkonnou radou k realizaci 

Přehled hodnocených a vybraných projektových záměrů výběrovou komisí

Zápis z výběrové komise z 17. - 25. 10. 2023 (per rollam)

Zápis z výkonné rady z 15. - 24. 11. 2023 (per rollam)

 

Příjem projektových záměrů do vyhlášené výzvy č. 1 bude probíhat od 11. 7. 2023 8:00 hod. do 14. 9. 2023 24:00 hod.

Na výzvu je alokováno 44 906 587,00 Kč (CZV).

Text výzvy č. 1_IROP-VZDĚLÁVÁNÍ

Příloha č. 1_Projektový záměr

Příloha č. 2_Podmínky administrativní kontroly

Příloha č. 3_Kritéria pro hodnocení projektů

Příloha č. 4_Kontrolní list pro administrativní kontrolu projektového záměru

Příloha č. 5_Kontrolní list pro hodnocení projektového záměru

 

Informace k nadřazené výzvě ŘO IROP :

Výzva č. 48 „VZDĚLÁVÁNÍ - SC 5.1 (CLLD)" (včetně aktuálních Obecných a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce)