Navigace

Navigace

Obsah

3. výzva "IROP - SOCIÁLNÍ SLUŽBY"

MAS Český les, z. s., jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Český les, z. s., na období 2021 – 2027 vyhlašuje 3. výzvu k předkládání projektových záměrů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „IROP – SOCIÁLNÍ SLUŽBY“ s vazbou na výzvu ŘO IROP č. 49 „SOCIÁLNÍ SLUŽBY - SC 5.1 (CLLD)“.

Seznam doporučených projektových záměrů výkonnou radou k realizaci

Přehled hodnocených a vybraných projektových záměrů výběrovou komisí

Zápis z výběrové komise z 17. - 25. 10. 2023 (per rollam)

Zápis z výkonné rady z 15. - 24. 11. 2023 (per rollam)

 

Příjem projektových záměrů do vyhlášené výzvy č. 3 bude probíhat od 11. 7. 2023 8:00 hod. do 14. 9. 2023 24:00 hod.

Na výzvu je alokováno 2 600 000,00 Kč (CZV).

Text výzvy č. 3_IROP-SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Příloha č.1_Projektový záměr

Příloha č. 2_Podmínky administrativní kontroly

Příloha č. 3_Kritéria pro hodnocení projektů

Příloha č. 4_Kontrolní list pro administrativní kontrolu projektového záměru

Příloha č. 5_Kontrolní list pro hodnocení projektového záměru

 

Informace k nadřazené výzvě ŘO IROP :

Výzva č. 49 „Sociální služby - SC 5.1 (CLLD)" (včetně aktuálních Obecných a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce)