Navigace

Navigace

Obsah

Kozová Michaela - Zajištění zázemí pro sportovní akce a výsadba zeleně

Typ: ostatní
Michaela Kozová tímto projektem navázala na dva projekty předchozí (pořízení stanové jezdecké haly). V současné době vlastní 24 ks koní a 5 ks krav bez tržní produkce mléka. Vzhledem k tomu, že plánuje navýšení chovu koní až na 70 ks, je nutné zajistit veškeré zázemí pro chod této farmy.


Aby byly poskytovány kompletní služby k zajištění zázemí pro sportovní akce, zakoupila paní Kozová (provdaná Kodadová) stan, který napomůže zajištění sportovních akcí v případě nepříznivého počasí, jež jsou vzhledem k zaměření farmy často špatnými meteorologickými podmínkami ohroženy. Farma tak již nebude jen sezónní záležitostí. Haly budou využívány i pro různé kulturní a sportovní akce a farma se stane centrem celoročního dění v daném regionu. Předmětem projektu bylo i doplnění sportovního vyžití o trampolínu a zajištění zázemí nábytkem (dřevěný nábytek – 8 ks stolů a 16 ks lavic a nábytek plastový – 4 stoly a 20 židlí) pro sedící diváky. V neposlední řadě žadatelka upravila okolí jízdáren a areál farmy nákupem zeleně, výsadbou květin, keřů, stromků a stromů. Květiny a dřeviny rostou  v přenosných nádobách, aby se v případě sportovních akcí daly pro zkrášlení areálu přemisťovat dle potřeby Celkové výdaje projektu činily 321 300,- Kč. Paní Kodadová zájemcům nabízí i jiné sportovní vyžití ve formě půjčovny kol.

Proto se snaží žadatelka pro případné návštěvníky zajistit i ubytovací kapacitu a možnost nabídnout jim i jiné sportovní vyžití ve formě půjčovny kol. V projektu, který byl předkládán ve 4. kole výzvy se žadatelka rozhodla pro své záměry využít objekt sýpky, který hodná postupně přebudovat v objekt, který bude využíván pro potřeby cestovního ruchu.


Vytvořeno: 17. 3. 2016
Poslední aktualizace: 17. 1. 2017 3:48
Autor: