Navigace

Navigace

Obsah

Projekty podpořené v 1. výzvě (5. kole)

Zprávy

Projekty podpořené MAS Český les v 1. výzvě žádosti o dotaci

Projekty podpořené v 1. výzvě celý text

ostatní | 13. 4. 2012 | Autor:

Římskokatolická farnost Bor u Tachova - stavební úpravy střechy Svaté Chýše

Borská loreta patří k několika málo zachovaným stavbám dříve významného a rozšířeného typu poutních míst. V západních Čechách je spolu s loretou ve Starém Hroznatově posledním zástupcem plně vyvinutého areálu s ambitem. Stavbu lze charakterizovat jako typický a kvalitativně nadprůměrný projev západočeského baroka. Kromě hlavní svatyně se zde nachází kopie domku Panny Marie (tzv. Svatá Chýše), ambit a průčelní objekt – tzv. frontispicium. celý text

ostatní | 12. 4. 2012 | Autor:

Cingroš Miroslav - Podpora turistiky na kole v regionu Českého lesa

S nápadem, jak zpopularizovat krásy Českého a turistům tento kraj přiblížit, přišel pan Miroslav Cingroš. Realizací půjčovny jízdních kol a doprovodných služeb ve stávajícím objektu rodinného domu čp. 119, v Luční ulici v Bělé nad Radbuzou přispěl k rozvoji cykoturistiky na Bělsku. celý text

ostatní | 12. 4. 2012 | Autor:

Kozová Michaela - Zajištění zázemí pro sportovní akce a výsadba zeleně

Michaela Kozová tímto projektem navázala na dva projekty předchozí (pořízení stanové jezdecké haly). V současné době vlastní 24 ks koní a 5 ks krav bez tržní produkce mléka. Vzhledem k tomu, že plánuje navýšení chovu koní až na 70 ks, je nutné zajistit veškeré zázemí pro chod této farmy. celý text

ostatní | 12. 4. 2012 | Autor:

Město Bor - Rekonstrukce sokolovny - podlahy tělocvičen

Tento projekt vyřešil rekonstrukci podlah tělocvičen jako jednu z dalších etap celé rekonstrukce sokolovny ze 70. let minulého století. Obě tělocvičny i herna v sokolovně se mohou od září 2009 pyšnit zbrusu novým umělým povrchem. celý text

ostatní | 12. 4. 2012 | Autor:

Dobrovolný svazek obcí Sedmihoří - Zlepšení kulturního a společenského života

Projekt byl řešen v rámci 4 členských obcí (Miřkov, Prostiboř, Staré Sedlo, Vidice) sdružení dobrovolných obcí Sedmihoří. Činnost DSO Sedmihoří je zaměřena na všestranný rozvoj regionu a možnost koordinace činností za účelem efektivního využití různých podpůrných prostředků se zaměřením na přeshraniční spolupráci s Bavorskem vzhledem k výhodné poloze při hranicích. celý text

ostatní | 12. 4. 2012 | Autor:

Obec Prostiboř - Rozvoj volnočasových aktivit v obci Prostiboř - zařízení dětského koutku

Projektem chce obec Prostiboř zvýšit rozsah a kvalitu volnočasových aktivit dětí a mládeže, a tím i úroveň života a spokojenost občanů. celý text

ostatní | 12. 4. 2012 | Autor:

Obec Studánka - Rekonstrukce víceúčelového zařízení v obci Studánka

Víceúčelové zařízení budovy, bylo před realizací projektu velmi zastaralé a v technicky nevyhovujícím stavu, který mohl jen těžko plnit funkci společenského, sportovního a kulturního centra obce – navíc se sídlem obecního úřadu, kde nebyl řešen přístup osob s omezenou schopností pohybu a orientace a osob imobilních. celý text

ostatní | 12. 4. 2012 | Autor:

Obec Staré Sedlo - Zajištění občanské vybavenosti

V rámci projektu bylo řešeno zastaralé a nedostačující občanské vybavení v oblasti veřejné správy a kulturní infrastruktury, konkrétně v budově obecního úřadu v obci Staré Sedlo. celý text

ostatní | 12. 4. 2012 | Autor:

Město Bělá nad Radbuzou - Pořízení materiálně-technického zázemí vč. stavebních úprav

Projekt je zaměřen na zajištění občanské vybavenosti a zázemí pro spolkový život ve městě, kde má tradici několik organizací a spolků. Mezi nejaktivnější patří zejména Sbor dobrovolných hasičů Bělá nad Radbuzou, Oddíl kuželkářů, Klub důchodců, TOM Orlíci Bělá nad Radbuzou (turistický oddíl mládeže) ŠSK Olymp při ZŠ a MŠ Bělá nad Radbuzou (školní sportovní klub), Odbor KČT Bělá nad Radbuzou, Český rybářský svaz, místní organizace Bělá nad Radbuzou a TJ Start Bělá nad Radbuzou. celý text

ostatní | 12. 4. 2012 | Autor:

Svaz žen Medulky - Rekonstrukce dětského hřiště v Mateřské škole Studánka

Dětské hřiště v Mateřské škole Studánka bylo v době žádosti o dotaci v naprosto technicky nevyhovujícím stavu , kde dětské herní prvky nesplňovaly požadavky norem ČSN 1176 – 1-6 a normy ČSN 1177 (požadující plochy tlumící náraz) a jejich užívání nebylo dále možné z hlediska bezpečnosti dětí předškolního věku. Na tento neutěšující stav čím dál více poukazovali rodiče předškolních dětí, celý text

ostatní | 12. 4. 2012 | Autor:

Obec Staré Sedliště - Rekonstrukce zastřešení ZŠ Staré Sedliště - stravovací pavilon

Jeden z projektů první výzvy zpracovaly v obci Staré Sedliště, která se nachází cca 8 km jihovýchodně od mesta Tachov. Šlo o rekonstrukci střechy Základní a Mateřské školy v této obci. Požadavek na rekonstrukci střechy stravovacího pavilonu vyplynul z havarijního stavu dosavadního zastřešení. Do objektu i po opravách zatékalo. celý text

ostatní | 12. 4. 2012 | Autor:

TJ Staré Sedliště - Rekonstrukce kabin TJ Staré Sedliště

V obci Staré Sedliště byl v 80.letech vybudován sportovní areál s fotbalovým hřištěm, běžeckým oválem, doskočištěm a kabinami pro sportovce. Tyto kabiny bylo ale nutné po letech provozu rekonstruovat. celý text

ostatní | 12. 4. 2012 | Autor:

Svazek obcí Domažlicko - Venkov není izolovaný ostrov

Tento vzdělávací projekt. přispěl k předání odborných znalostí a zkušeností týkajících se základů podnikání, marketingu a reklamy, možností získání dotací, hygienických, bezpečnostních, právních a dalších předpisů, využití výpočetní techniky a moderních informačních a komunikačních technologií, komunikace a sebeprezentace. celý text

ostatní | 12. 4. 2012 | Autor: