Navigace

Navigace

Obsah

Opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (komunitně vedený rozvoj) 

Podopatření 19.3 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny 

Operace 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny - název projektu:

Klikni a vykroč!

Cílem je podpora projektů založených na spolupráci v rámci členského státu, projektů založených na spolupráci mezi územními celky v několika členských státech či ve třetích zemích.

 

 

Pozvánka na seminář

1

3

plakát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1