Navigace

PK

Interaktivní mapa

Interaktivní mapa

Anketa

Jak často navštěvujete naše webové stránky?

Celkem hlasů:
122
Hlasování začalo:
24. 3. 2016
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Navigace

Obsah

Kdo jsme?

MAS Český les, z. s., je zapsaný spolek, který je stejně jako ostatní místní akční skupiny v celé Evropě součástí sítě, jíž spojuje metoda LEADER zaměřená na rozvoj venkova, místního partnerství mezi soukromým, veřejným sektorem a neziskovým sektorem. Podněty obcí, spolků, zemědělců i dalších aktérů na venkově využíváme při plánování a přípravě strategie, na jejímž základě přidělujeme finanční prostředky na podporu rozvoje konkrétních oblastí. Naše území zahrnuje převážnou část domažlického okresu a pohraničí Tachovska sousedící s Bavorskem.

Český les je mimořádně zajímavým místem. Jistě že pro nás je to především domov, místo v srdci nenahraditelné. Ale pokud se na tuto oblast podíváme jako na turistickou lokalitu, myslíme, že jde o unikátní záležitost. Z její návštěvy si odnesete hned několik pocitů a dojmů najednou. Vzrušení ze zakázaného území, pohnutí nad osudy těžce zkoušeného pohraničí, hrdost nad nezlomenou chodskou krajinou, stesk nad zaniklými obcemi, melancholii zapomenutých míst i dojetí z křehké krásy chráněného území. Český les nabízí možnost toulat se. V tom obyčejném slově je snad řečeno úplně všechno.

Kromě našeho základního poslání je dalším příspěvkem pro rozvoj venkova podpora nových metod řízení a práce v oblasti vzdělávání, zejména v mateřských a základních školách. Stranou zájmu nejsou ani lidé ohrožení sociálním vyloučením, kde ve spolupráci s charitativními organizacemi na Domažlicku podporujeme začlenění osamělých lidí do společných aktivit a připravujeme zájemce o práci v sociálních službách. Svou úlohu vidíme i při podpoře turismu a rozvoji cestovního ruchu v Českém lese vůbec. S tím souvisí i přeshraniční spolupráce s bavorskými partnery. To vše dohromady vytváří synergický efekt, který přispěje k ekonomickému oživení a v konečném důsledku k lepšímu životu lidí na území Českého lesa.

Logo MAS