Navigace

Navigace

Obsah

Projekty

VÝSTAVBA NOVÉHO OBECNÍHO ÚŘADU

VÝSTAVBA NOVÉHO OBECNÍHO ÚŘADU

Žadatel: Obec Brod nad Tichou
Částka dotace: 724 128 Kč
Fiche: 5
Celkové náklady: 804 587 Kč

Nový bezbariérový obecní úřad s odpovídajícím archivem, novou knihovnou, veřejným internetem
a volební místností zkvalitňuje život obyvatelům obce Brod nad Tichou. Díky vybudování parkovacích míst před úřadem a bezbariérovému vstupu do budovy se úřad otevře všem skupinám obyvatel. Právě přístupnost a otevřenost úřadu obyvatelům by měla být cílem každé obce.

zobrazit v mapě
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ NAHÝ ÚJEZDEC

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ NAHÝ ÚJEZDEC

Žadatel: Obec Chodský Újezd
Částka dotace: 199 377 Kč
Fiche: 5

Plnohodnotné dětské hřiště v místní části obce Chodský Újezd (Nahý Újezdec) vzniklo rekonstrukcí venkovních ploch pro relaxaci a instalací dětských herních prvků.

zobrazit v mapě
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ MECLOV

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ MECLOV

Žadatel: Obec Meclov
Částka dotace: 273 010 Kč
Fiche: 5
Celkové náklady: 386 334 Kč

Dětské hřiště na návsi v Meclově navštěvují děti z Mateřské školy v Meclově i rodiny s dětmi z širokého okolí. Hřiště je při příhodném počasí využíváno prakticky denně. Největší společenskou akcí, která se zde konala, byl dětský den. Stavba je provedena v dobré kvalitě a zatím nedošlo k jakýmkoli nehodám či stížnostem. Hřiště se stalo místem setkávání rodičů a dětí v obci a umožňuje dětem smysluplné trávení volného času na čerstvém vzduchu.

zobrazit v mapě
VYBUDOVÁNÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ PŘED HASIČSKOU ZBROJNICÍ V POSTŘEKOVĚ

VYBUDOVÁNÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ PŘED HASIČSKOU ZBROJNICÍ V POSTŘEKOVĚ

Žadatel: Sbor dobrovolných hasičů Postřekov
Částka dotace: 153 360 Kč
Fiche: 5
Celkové náklady: 169 029 Kč

Veřejné dětské hřiště před hasičskou zbrojnicí v Postřekově je hojně využíváno dětmi z obce v doprovodu rodičů i ze zdejší mateřské a základní školy. V průběhu roku na hřišti a v přilehlé hasičské zbrojnici pořádá sbor několik kulturních akcí. Obec tak získala důstojné zázemí pro volnočasové aktivity našich nejmenších spoluobčanů. Kromě vytvoření dopadových zón, nákupu a montáže herních prvků byla z dotace pořízena zahradní sekačka pro údržbu travnatých ploch.

zobrazit v mapě
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ PRO MŠ PASEČNICE

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ PRO MŠ PASEČNICE

Žadatel: Obec Pasečnice
Částka dotace: 325 890 Kč
Fiche: 5
Celkové náklady: 363 796 Kč

Dětské hřiště vzniklo na přilehlé zahradě v areálu mateřské školy Pasečnice. Několik moderních herních prvků nahradilo staré houpačky, pro větší bezpečnost vznikly nové dopadové plochy a podél plotu byla vysázena zeleň.

zobrazit v mapě
DĚTSKÉ A HASIČSKÉ TRÉNINKOVÉ HŘIŠTĚ „HÁJEČEK” PELECHY

DĚTSKÉ A HASIČSKÉ TRÉNINKOVÉ HŘIŠTĚ „HÁJEČEK” PELECHY

Žadatel: Obec Pelechy
Částka dotace: 132 855 Kč
Fiche: 5
Celkové náklady: 175 064 Kč

Březový „Háječek” na kraji obce se těší velké oblibě mezi občany i návštěvníky obce Pelechy. Přidáním dětských herních prvků, laviček a fotbalových branek se zvýšila atraktivita místa, které nyní může navštěvovat obyvatelstvo všech věkových skupin. Pravidelně využívá prostor Sbor dobrovolných hasičů, který díky terénním úpravám, nákupu nádrže a vybudováním sušáku na hadice získal potřebné tréninkové zázemí. Nádrž o objemu 16 m3 zároveň slouží jako rezervoár vody.

zobrazit v mapě
VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ CTIBOŘ

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ CTIBOŘ

Žadatel: Obec Ctiboř
Částka dotace: 890 469 Kč
Fiche: 5
Celkové náklady: 1 269 941 Kč

V rámci projektu byla provedena rekonstrukce stávajícího sportoviště u kaple ve Ctiboři na víceúčelové hřiště pro tenis, volejbal, nohejbal a basketbal s umělým polyuretanovým povrchem. Největší zájem využívat sportoviště je ze strany místních dětí.

zobrazit v mapě
VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVIŠTĚ TISOVÁ

VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVIŠTĚ TISOVÁ

Žadatel: Obec Tisová
Částka dotace: 445 932 Kč
Fiche: 5
Celkové náklady: 596 425 Kč

Na okraji obce Tisová vzniklo nové venkovní víceúčelové sportoviště pro děti a dospělé. Jedná se o balanční, sportovní, polyfunkční herní a fitness zařízení, jehož součástí je síťová pyramida, sprinter, orbitrek (posilující prvek pro ženy), pirueta a tabule pro kreslení. Pro venkovní posezení vznikly dřevěné přístřešky ve třech částech obce, vyměnila se ochranná síť za fotbalovou brankou a stávající pingpongový stůl. Hřiště hojně využívají nejen děti z MŠ a rodiče s dětmi, ale i spolky SDH Tisová, TJ Zetor Tisová a další.

zobrazit v mapě
NÁKUP MIKROBUSU CTIBOŘ

NÁKUP MIKROBUSU CTIBOŘ

Žadatel: Obec Ctiboř
Částka dotace: 450 000 Kč
Fiche: 5
Celkové náklady: 691 920 Kč

Nákup mikrobusu rozšířil občanskou vybavenost obce. Nový mikrobus využívá oddíl mladých hasičů k přepravě na soutěže, TJ Ctiboř k přepravěna zápasy a k zásobování organizovaných akcí pro veřejnost, stejně tak jako SDH Ctiboř. OÚ také využívá mikrobus pro služební účely. V neposlední řadě slouží k dopravě na kulturně společenské akce.

zobrazit v mapě
REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ CTIBOŘ

REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ CTIBOŘ

Žadatel: Obec Ctiboř
Částka dotace: 750 000 Kč
Fiche: 5
Celkové náklady: 2 658 956 Kč

Do rekonstrukce fotbalového hřiště ve Ctiboři byla zahrnuta oprava sportovních kabin, oplocení a venkovní vybavení fotbalového hřiště. Tyto prostory jsou místem pořádání různých kulturněspolečenských akcí v obci a pravidelně ho využívají spolky dobrovolných hasičů a tělovýchovné jednoty, které se i podílely dobrovolnickou prací při opravě oplocení. Probíhají zde hasičské memoriály (soutěže v hasebním útoku dospělých i dětí) a ctibořská pouť.

zobrazit v mapě
PŘÍSTAVBA PAVLAČE VESNICKÉHO MUZEA V HALŽI

PŘÍSTAVBA PAVLAČE VESNICKÉHO MUZEA V HALŽI

Žadatel: ZLATÝ ČAS, o. p. s.
Částka dotace: 325 390 Kč
Fiche: 1
Celkové náklady: 386 920 Kč

Vybudovaná dřevěná pavlač je součástí budovy muzea, která je zrekonstruovaná z původní sýpky. Pavlač je architektonickým prvkem venkovských stavení 17. – 18. století. Je nepochybně jisté, že zvýšila atraktivitu, celkový dojem a přispěla k vyšší autentičnosti muzea.

zobrazit v mapě
HALŽE – KOSTEL SV. JANA A PAVLA – STAVEBNÍ ÚPRAVY VĚŽE

HALŽE – KOSTEL SV. JANA A PAVLA – STAVEBNÍ ÚPRAVY VĚŽE

Žadatel: Obec Halže
Částka dotace: 1 159 844 Kč
Fiche: 1
Celkové náklady: 2 070 595 Kč

Kostel sv. Jana a Pavla je pozdně barokní památkově chráněný objekt, pocházející z roku 1801. Byla opravena věž kostela – doplnění krovu, vnějšího pláště nové stanové střechy a horní fasády. V kostele se dvakrát v měsíci konají bohoslužby a příležitostně další obřady.

zobrazit v mapě
REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ V MATEŘSKÉ ŠKOLE STUDÁNKA

REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ V MATEŘSKÉ ŠKOLE STUDÁNKA

Žadatel: Svaz žen MEDULKY
Částka dotace: 386 146 Kč
Fiche: 5
Celkové náklady: 441 037 Kč

Dětské hřiště v Mateřské škole ve Studánce bylo v naprosto technicky nevyhovujícím stavu, kde dětské prvky nesplňovaly požadavky norem. Vzniklo moderní sportoviště pro předškolní děti, které zde
mohou bezpečně rozvíjet své pohybové a sportovní dovednosti. Navíc tyto herní prvky zatraktivňují prostředí mateřské školy, která díky rekonstrukcím v posledních letech mohla navýšit svoji kapacitu.

zobrazit v mapě
ÚPRAVA PROSTORU NÁVSI OBCE STUDÁNKA

ÚPRAVA PROSTORU NÁVSI OBCE STUDÁNKA

Žadatel: Obec Studánka
Částka dotace: 550 351 Kč
Fiche: 5
Celkové náklady: 680 220 Kč

Střed obce si více jak 30 let držel stejný ráz. V 70. letech byla na návsi vybudována kašna. Po čase přívodní potrubí popraskalo, a tak kašna po nějakém čase byla zasypána. Náves úpravou získala další možnosti. Stále je využívána pro stavění májky, vánočního stromu a vánoční zpívání. Pro nejmenší byly na návsi umístěny herní prvky, které jsou celoročně využívány. Dále byla náves osazena stromy a okrasnými keři.

zobrazit v mapě
VÝSTAVBA KABIN A SPOLEČENSKÉ MÍSTNOSTI V OBCI STUDÁNKA

VÝSTAVBA KABIN A SPOLEČENSKÉ MÍSTNOSTI V OBCI STUDÁNKA

Žadatel: TJ Dynamo Studánka
Částka dotace: 1 755 920 Kč
Fiche: 5
Celkové náklady: 2 016 873 Kč

Díky novým kabinám a společenské místnosti v prostorách místního sportovního areálu TJ Dynamo Studánka mají sportovci, ale také všechny spolky v obci, důstojné zázemí pro pořádání akcí nejenom pro sebe, ale i pro ostatní. V okolí objektu bylo provedeno i ozelenění. V době probíhající rekonstrukce slavila TJ 40. výročí založení.

zobrazit v mapě
REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA OBECNÍHO ÚŘADU V OBCI TISOVÁ

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA OBECNÍHO ÚŘADU V OBCI TISOVÁ

Žadatel: Obec Tisová
Částka dotace: 1 800 000 Kč
Fiche: 5
Celkové náklady: 2 475 350 Kč

Po ukončení realizace projektu je v obci moderně vybavená budova místního úřadu s knihovnou a veřejným internetem, vyhovující všem normám a předpisům. Budovu využívá spolek TJ, hasičů, myslivců, místní obyvatelé i turisté.

zobrazit v mapě
NÁSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE STARÉ SEDLIŠTE – VENKOVSKÝ KLUB

NÁSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE STARÉ SEDLIŠTE – VENKOVSKÝ KLUB

Žadatel: Obec Staré Sedliště
Částka dotace: 1 392 169 Kč
Fiche:5
Celkové náklady: 1 458 372 Kč

Nástavbou druhého podlaží hasičské zbrojnice ve Starém Sedlišti vznikla při zachování stávajícího půdorysu víceúčelová místnost, kuchyňka a WC jako zázemí pro společenské a vzdělávací aktivity v obci.

zobrazit v mapě
PŘÍSTAVBA ZASTŘEŠENÍ TERASY

PŘÍSTAVBA ZASTŘEŠENÍ TERASY

Žadatel: Obec Staré Sedliště
Částka dotace: 477 745 Kč
Fiche: 5
Celkové náklady: 580 548 Kč

Zastřešením 133 m2 plochy vznikla zakrytá a prosvětlená terasa pro rozmanité využití, protože je doplněna o klubovnu, sociální zázemí a prostory šaten. Projekt přispěl ke zlepšení vybavení sportoviště i jeho vzhledu a neslouží jen jako ochrana před deštěm při fotbalových zápasech, ale využívá se i k pořádání kulturních akcí. Prostor pravidelně využívá i společnost, která zaměstnává místní lidi a každoročně pořádá ve spolupráci se zahraničními firmami sportovní den.

zobrazit v mapě
REKONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ ZŠ STARÉ SEDLIŠTĚ – STRAVOVACÍ PAVILON

REKONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ ZŠ STARÉ SEDLIŠTĚ – STRAVOVACÍ PAVILON

Žadatel: Obec Staré Sedliště
Částka dotace: 1 758 617 Kč
Fiche: 5
Celkové náklady: 2 206 312 Kč

Požadavek na rekonstrukci zastřešení základní a mateřské školy vyplynul z havarijního stavu dosavadního zastřešení. Do objektu zatékalo a nedostatečná izolace způsobovala velké tepelné ztráty. Součástí střechy byly azbestocementové desky, které také bylo potřeba odstranit. Výsledkem je zateplená sedlová střecha, která prospěla objektu i po architektonické stránce, protože tvar nového zastřešení lépe zapadá do charakteru zástavby obce. V jídelně školy se konají i schůzky RPŠ, setkání bývalých pracovníků školy, maškarní ples žáků školy, setkání bývalých německých rodáků a další akce.

zobrazit v mapě
REKONSTRUKCE KABIN TJ

REKONSTRUKCE KABIN TJ

Žadatel: TJ Staré Sedliště
Částka dotace: 203 670 Kč
Fiche: 5
Celkové náklady: 232 022 Kč

Rekonstrukce kabin sportovního areálu z 80. let přinesla užitek nejen fotbalovým nadšencům (pořádání nejstaršího turnaje na Tachovsku konaného pravidelně více jak šedesát let), ale vytvořila zázemí i pro pořádání okresních soutěží v požárním sportu, lehkoatletických soutěží pořádaných místní školou, podvečerní setkání občanů, zázemí pro letecké modeláře a vytvoření řádného skladového prostoru sportovního náčiní. Rekonstrukcí se zlepšil technický stav budovy a zvýšila se bezpečnost objektu. Došlo k rekonstrukci koupelen, výměně vodovodních a odpadních trubek. Zlepšilo
se zázemí nejen pro členy TJ, ale i pro žáky školy, kteří objekt při sportovních soutěžích také využívají. K dispozici je i ostatním spolkům v obci.

zobrazit v mapě
ZLEPŠENÍ VZHLEDU A FUNKČNOSTI KAPLE V DOLECH

ZLEPŠENÍ VZHLEDU A FUNKČNOSTI KAPLE V DOLECH

Žadatel: Město Bor
Částka dotace: 166 860 Kč
Fiche: 5
Celkové náklady: 214 710 Kč

Kaple v Dolech je od úprav v roce 2010 využívána jako společenská místnost. Pro zlepšení celkového vzhledu a funkčnosti kaple a jejího zařízení byla přesklena a natřena okna, vyměněna a pozlacena kopule včetně kříže, pořízena plynová kamna, pivní set k sezení, dataprojektor a vizualizér se stativovým plátnem.

zobrazit v mapě
U NÁS NA VSI

U NÁS NA VSI

Žadatel: Obec Staré Sedliště
Částka dotace: 412 523 Kč
Fiche: 5

Opravou chodby a místnosti v budově občanské vybavenosti v obci Labuť (místní část obce Staré Sedliště) vznikl prostor pro veřejné setkávání, který podpořil spolkovou činnost v obci. Chodbu jako vstupní místo krášlí fotografie ze života na vsi, v místnosti je zprovozněna malá kuchyňka a venkovní prostor je osazen zelení.

zobrazit v mapě
REKONSTRUKCE SOKOLOVNY – PODLAHY TĚLOCVIČEN

REKONSTRUKCE SOKOLOVNY – PODLAHY TĚLOCVIČEN

Žadatel: Město Bor
Částka dotace: 1 800 000 Kč
Fiche: 5
Celkové náklady: 2 330 126 Kč

Od září 2009 se sokolovna v Boru u Tachova může pyšnit novým umělým povrchem, který nahradil staré nevyhovující a na mnoha místech odlepené parkety. Zájmové spolky, které sokolovnu využívají ke svým převážně sportovním činnostem, oceňují především výrazné zlepšení bezpečnosti při sportovních aktivitách.

zobrazit v mapě
RESTAUROVÁNÍ KAZATELNY V CHRÁMU SV. MIKULÁŠE V BORU U TACHOVA

RESTAUROVÁNÍ KAZATELNY V CHRÁMU SV. MIKULÁŠE V BORU U TACHOVA

Žadatel: Římskokatolická farnost Bor u Tachova
Částka dotace: 741 998 Kč
Fiche: 1
Celkové náklady: 828 406 Kč

Komplexně zrestaurovaná kazatelna kostela sv. Mikuláše v Boru je k vidění od roku 2013, kdy byla osazena na původní místo. Předtím ležela rozebraná na kusy, byla silně napadena červotočem, povrchy byly neodborně přemalovány. Nyní mohou tuto kazatelnu obdivovat nejen věřící při bohoslužbách, ale i turisté a návštěvníci pravidelně pořádaného hudebního festivalu.

zobrazit v mapě
LORETA BOR – PŘÍSTAVBA PROVOZNÍHO OBJEKTU

LORETA BOR – PŘÍSTAVBA PROVOZNÍHO OBJEKTU

Žadatel: Římskokatolická farnost Bor u Tachova
Částka dotace: 1 347 450 Kč
Fiche: 1
Celkové náklady: 2 168 651 Kč

Provozní objekt je přistaven k nemovité kulturní památce Lorety v Boru na místě demolovaného domku pro duchovního a kostelníka. Objekt slouží jako zázemí pro turisty. Vzniklo zde bezbariérové sociální zařízení pro návštěvníky, úklidová místnost a provozní místnost pro správce. Současně byly provedeny stavební úpravy krovu a výměna krytiny v jihozápadní části ambitů, na kterou přístavba navazuje.

zobrazit v mapě
DALŠÍ KROK DO 21. STOLETÍ

DALŠÍ KROK DO 21. STOLETÍ

Žadatel: Občanské sdružení Holostřevy
Částka dotace: 97 551 Kč
Fiche: 5
Celkové náklady: 107 948 Kč

Pořízení nového vybavení do společenské místnosti v Holostřevech prospělo spolkové činnosti v obci. Aktivní sdružení pořádá nejrůznější vnitřníi venkovní akce. Byly zakoupeny stoly, židle, shrnovací dveře a příborník. V této klubovně probíhaly i úspěšné kurzy vaření v rámci projektu spolupráce Chuť a vůně domova.

zobrazit v mapě
OŽIVENÍ PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÉHO AREÁLU BAROKNÍ FARY V HOLOSTŘEVECH

OŽIVENÍ PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÉHO AREÁLU BAROKNÍ FARY V HOLOSTŘEVECH

Žadatel: Komunita Noe
Částka dotace: 180 000 Kč
Fiche: 1
Celkové náklady: 200 000 Kč

Byla zpracována celková architektonická studie pro památkově chráněný areál barokní fary v Holostřevech. Na základě této architektonické studie byl zpracován projekt na záchranu střech hospodářských budov, který byl využit pro podávání žádostí o další dotace (Norské fondy, Havarijní program). Na základě krajinářské studie zahrady jsou postupně podnikány kroky k realizaci celkového
záměru využití zahrady a dvora. Zahrada i dvůr jsou hojně využívány návštěvníky, zejména mládežnickými organizacemi při jejich pobytech v komunitním centru v Holostřevech.

zobrazit v mapě
RADOST AŽ NA PŮDU! IZOLACE A OPRAVA PŮDNÍCH PROSTOR

RADOST AŽ NA PŮDU! IZOLACE A OPRAVA PŮDNÍCH PROSTOR

Žadatel: Komunita Noe
Částka dotace: 274 500 Kč
Fiche: 1
Celkové náklady: 305 000 Kč

Občanské sdružení Komunita Noe směřuje své aktivity do památkově chráněného areálu barokní fary v Holostřevech. Cílem projektu bylo rozšířit možnosti aktivit sdružení, a to v souladu s péčí o tuto kulturní památku. V prostorách části půdy farní budovy byla obnovena chybějící podlaha. Prostor půdy je nyní využíván návštěvníky komunitního centra. Konají se zde přednášky, taneční workshopy, filmové projekce pořádané Komunitou Noe. Zároveň je prostor využíván návštěvníky centra, např. skautskými oddíly. Komunitní centrum ročně navštíví okolo 1000 lidí, prostory půdy využije cca polovina.

zobrazit v mapě
VYBAVENÍ DĚTSKÝCH HŘIŠŤ – VOLNOČASOVÉ AKTIVITY VE SPRÁVNÍM OBVODU MĚSTA

VYBAVENÍ DĚTSKÝCH HŘIŠŤ – VOLNOČASOVÉ AKTIVITY VE SPRÁVNÍM OBVODU MĚSTA

Žadatel: Město Přimda
Částka dotace: 310 347 Kč
Fiche: 5
Celkové náklady: 447 561 Kč

Vybudování dětských hřišť ve čtyřech spádových obcích (Přimda, Újezd pod Přimdou, Velké Dvorce, Třískolupy) vzešlo z požadavků občanů. Moderní herní prvky zatraktivnily tyto veřejné prostory, umožnily dětem rozvoj pohybových aktivit a stoly s lavičkami se staly místem pro setkávání občanů.

zobrazit v mapě
SVATÉHO JIŘÍ V PŘIMDĚ

SVATÉHO JIŘÍ V PŘIMDĚ

Žadatel: Římskokatolická farnost Bor u Tachova
Částka dotace: 1 350 000 Kč
Fiche: 1
Celkové náklady: 1 503 563 Kč

Ochranný nátěr střechy zajistí její delší životnost a ochranu nemovité památky proti působení nepříznivých přírodních vlivů. Nově došlo k osazení klempířských prvků a svedení dešťové vody okapovým chodníčkem mimo objekt kostela.

zobrazit v mapě
ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRÁŽ – OPRAVA ZASTŘEŠENÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRÁŽ – OPRAVA ZASTŘEŠENÍ

Žadatel: Městys Stráž u Tachova
Částka dotace: 818 365 Kč
Fiche: 5
Celkové náklady: 994 153 Kč

Předmětem opravy zastřešení byly nejstarší pavilóny – západní část – tedy bývalá fara z konce 19. století a na ní navazující východní část z 60. let minulého století. Oba pavilóny jsou dvoupodlažní s částečným podsklepením.

zobrazit v mapě
KLUBOVNA – STRÁŽ U TACHOVA

KLUBOVNA – STRÁŽ U TACHOVA

Žadatel: Městys Stráž
Částka dotace: 1 193 780 Kč
Fiche: 5
Celkové náklady: 1 144 687 Kč

Jednoduchý přízemní objekt se sedlovou střechou přecházející do překryté pergoly slouží jako klubovna, kterou využívají v rámci volnočasových aktivit převážně děti, mládež a místní spolky. Přínosem projektu je možnost využití sociálního zázemí pro konání různých slavností, sportovních událostí a dalších volnočasových aktivit občanů.

zobrazit v mapě
PODPORA VENKOVSKÉ TURISTIKY – UBYTOVÁNÍ VE STARÉM SEDLE

PODPORA VENKOVSKÉ TURISTIKY – UBYTOVÁNÍ VE STARÉM SEDLE

Žadatel: Karel Niebauer
Částka dotace: 1 107 286 Kč
Fiche: 2
Celkové náklady: 1 977 298 Kč

Přestavbou staré hospodářské budovy vzniklo ubytovací zařízení se zaměřením na agroturistiku, hipoturistiku a cykloturistiku, včetně půjčovny jízdních kol. Zařízení pomáhá k rozvoji agroturistiky, která není na území Českého lesa stále zcela rozvinuta, což ve zpětné vazbě potvrzují sami klienti.

zobrazit v mapě
VZDĚLANÝ VENKOVAN

VZDĚLANÝ VENKOVAN

Žadatel: Občanské sdružení Koráb
Částka dotace: 321 686 Kč
Fiche: 6
Celkové náklady: 321 686 Kč

V šesti modulech získali účastníci nové informace potřebné pro rozvoj venkova v oblasti práva, pracovně právních vztahů spojených s podnikáním a informace o nových programech na podporu venkova z národních i evropských zdrojů, aby tyto informace uplatnili při aktivní práci pro svou obec.

zobrazit v mapě
ZÁZEMÍ PRO TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU NEJEN PRO DĚTI A MLÁDEŽ V OBCI STARÉ SEDLO

ZÁZEMÍ PRO TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU NEJEN PRO DĚTI A MLÁDEŽ V OBCI STARÉ SEDLO

Žadatel: Obec Staré Sedlo
Částka dotace: 444 397 Kč
Fiche: 5
Celkové náklady: 581 117 Kč

Dětské hřiště ve Starém Sedle bylo již v havarijním stavu. Z dotace byly nakoupeny nové herní prvky, stroje na údržbu travního porostu a pořízeno oplocení hřiště i altánu. S realizací pomáhali občané, dobrovolní hasiči a členové mysliveckého sdružení Remízek Racov.

zobrazit v mapě
BUDOUCNOST PRO PŘIPRAVENÉ

BUDOUCNOST PRO PŘIPRAVENÉ

Žadatel: Občanské sdružení Koráb
Částka dotace: 425 347 Kč
Fiche: 6
Celkové náklady: 425 347 Kč

Hlavním cílem je prostřednictvím vzdělávacího projektu zvýšit odbornou kvalifikaci a klíčové kompetence mladých lidí do 30 let (sem spadají i absolventi škol, což je v současnosti skupina, která
obtížně shání uplatnění na trhu práce), žen, stávajících provozovatelů mikropodniků a nezaměstnaných.

zobrazit v mapě
OBJEVUJEME ČESKÝ LES

OBJEVUJEME ČESKÝ LES

Žadatel: Občanské sdružení Koráb
Částka dotace: 683 100 Kč
Fiche: 6

Vzdělávací kurz zahrnuje osm přednášek určených především pracovníkům obcí, zemědělcům a podnikatelům v cestovním ruchu, kteří působí v Českém lese a mají zájem o propagaci venkovských oblastí.

Během několika měsíců lze získat znalosti, jak prezentovat území, zdokonalit se v práci s fotoaparátem a kamerou, naučit se používat internet k propagaci činnosti a dokumentaci života v obci, vytvořit a zpracovat digitální obraz např. do kroniky nebo na webové stránky. Účastníci se dále mohou dozvědět, co přináší vzájemná spolupráce v cestovním ruchu, jak se tvoří konkrétní produkty, tzv. balíčky, a jak správně komunikovat se zákazníkem.

zobrazit v mapě
JAK DÁL PO RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ

JAK DÁL PO RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ

Žadatel: Občanské sdružení Koráb
Částka dotace: 529 375 Kč
Fiche: 6
Celkové náklady: 529 375 Kč

Cílem projektu bylo posílit odbornou kvalifikaci a klíčové kompetence 45 rodičů na a po mateřské a rodičovské dovolené tak, aby odpovídaly současným potřebám a standardu trhu práce na území ČR. Účastníci bezplatných kurzů se naučili zvládnout realizaci přijímacích řízení v zaměstnání, vyhledat vhodné grantové a dotační výzvy a nabídky v rámci veřejných zakázek či zpracovat projektovou žádost a následně projekt obhájit, prezentovat a realizovat.

zobrazit v mapě
PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ NA VENKOVĚ

PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ NA VENKOVĚ

Žadatel: Občanské sdružení Koráb
Částka dotace: 511 766 Kč
Fiche: 6

Přijatelná forma celoživotního vzdělávání i pro obyvatele na území MAS Český les. Přednášky jsou určené pro zaměstnance obcí, drobné podnikatele a zemědělce. Účastníci získávají nezbytné informace v oblasti práva - pracovně právních vztahů spojených s podnikáním na venkově a rovněž získávají přehled o nových dotačních programech, právě na podporu rozvoje venkova.

zobrazit v mapě
PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ

Žadatel: Občanské sdružení Koráb
Částka dotace: 189 259 Kč
Fiche: 6
Celkové náklady: 189 259 Kč

V rámci projektu se vzdělávaly hospodářské a podnikatelské subjekty, veřejnoprávní organizace, které působí v oblastech podporovaných v ose III PRV, popřípadě aby mohly hospodářské subjekty na venkově rozšířit svoji činnost a působit v podporovaných oblastech.

zobrazit v mapě
POJĎTE S NÁMI NA VENKOV

POJĎTE S NÁMI NA VENKOV

Žadatel: Občanské sdružení Koráb
Částka dotace: 461 389 Kč
Fiche: 6
Celkové náklady: 461 389 Kč

Hlavním záměrem projektu bylo vyškolit obcím na území MAS Český les průvodce, kteří poradí návštěvníkům, kam se podívat, a podají jim odborný výklad o historii obce a památek v okolí.

Projekt byl tedy určen subjektům působícím na venkově, které se zajímají o území, ve kterém žijí, a kteří jsou ochotni se o tyto informace a poznatky podělit s ostatními návštěvníky, předat dál historické zajímavosti a pověsti vázané k danému území. Vyškolený odborník tak pomůže s propagací obce, rozšíří nabídku místní turistiky a přispěje k rozvoji venkovského cestovního ruchu.

Na území MAS Český les se nachází mnoho míst s velkým turistickým potenciálem. Turisté mnohé z nich zatím neobjevili, propagační materiály na ně dosud neupozorňují, ukazatele k nim nevedou. Některá zastavení dokonce přímo vyžadují rázovité podání a vysvětlení, které je leckdy v knihách nepřenosné. Právě přístup k aktuálním informacím, následné získání nových zkušeností a dovedností
jsou základem pro dobře fungující podnikání navenkově. V rámci projektu proběhly nejen teoreticképřednášky, ale také praktická průvodcovská cvičení. Během kurzů se účastníci seznámili s metodikou cestovního ruchu, rozšířili si vědomosti o dějinách a geografii území MAS Český les. Vzdělávací materiály (prezentace od lektorů) k jednotlivým tématům dostali účastníci v tištěné podobě na každém kurzu a také byly ke stažení na webových stránkách.

zobrazit v mapě
ROZVOJ VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT V OBCI PROSTIBOŘ – ZAŘÍZENÍ DĚTSKÉHO KOUTKU

ROZVOJ VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT V OBCI PROSTIBOŘ – ZAŘÍZENÍ DĚTSKÉHO KOUTKU

Žadatel: Obec Prostiboř
Částka dotace: 152 863 Kč
Fiche: 5
Celkové náklady: 185 796 Kč

Vybudováním dětského koutku s houpačkami, skluzavkou, kolotočem a hrazdou vznikl prostor pro trávení volného času rodičů s dětmi. Pro sportovní vyžití mládeže v obcích Prostiboř a Telice byly pořízeny venkovní pingpongové stoly. Masivní lavice a stůl využívají k běžnému setkávání všechny věkové skupiny obyvatel, zároveň slouží jako zázemí pro pořádání tradičních společenských a sportovních akcí. Obec je památkovou zónou, proto veškeré vybavení je ve velké míře ze dřeva nebo v přírodních barvách.

zobrazit v mapě
REKONSTRUKCE BÝVALÉ STODOLY PANSKÉHO DVORA V TELICÍCH

REKONSTRUKCE BÝVALÉ STODOLY PANSKÉHO DVORA V TELICÍCH

Žadatel: TEREF, o. s.
Částka dotace: 1 338 576 Kč
Fiche: 1
Celkové náklady: 1 488 206 Kč

Od roku 2007 je komplex Panského dvora vyhlášen kulturní památkou. Rekonstrukcí bývalé stodoly vzniklo zázemí pro turisty a cyklisty. Pro hipoturisty byla vytvořena jednoduchá stání a úvaziště
pro koně. V přilehlých venkovních prostorech bylo zbudováno zázemí s lavičkami, stolem a stojany pro kola. Objekt je využíván průměrně čtyřmi skupinami turistů měsíčně, v letních měsících je návštěvnost hojnější, v zimě ojedinělá. Vyšší návštěvnost se předpokládá po dokončení hipotras v regionu.

zobrazit v mapě
KVALITNÍ ŽIVOT OBČANŮ – CÍL A PODMÍNKA SPOKOJENÉHO ŽIVOTA NA VENKOVĚ – OBNOVENÍ ZÁZEMÍ PRO SPORT

KVALITNÍ ŽIVOT OBČANŮ – CÍL A PODMÍNKA SPOKOJENÉHO ŽIVOTA NA VENKOVĚ – OBNOVENÍ ZÁZEMÍ PRO SPORT

Žadatel: Obec Staré Sedlo
Částka dotace: 276 528 Kč
Fiche: 5
Celkové náklady: 340 941 Kč

Na území obce Racov, která je spádovou obcí Starého Sedla, chybělo dětské hřiště. Zejména ženy s malými dětmi a mládež vyjádřila zájem toto zázemí pro volný čas vybudovat. Hřiště tvoří několik herních prvků – houpačka se skluzavkou, pružinová houpačka, kolotoč, skákací panák a kreslící tabule. Mládež využívá stůl na stolní tenis a hojně jsou využity dva stoly a čtyři lavice, které umožňují společné setkávání místních obyvatel.

zobrazit v mapě
ROZŠÍŘENÍ ZÁZEMÍ PRO SPORT A SETKÁVÁNÍ V OBCI RACOV

ROZŠÍŘENÍ ZÁZEMÍ PRO SPORT A SETKÁVÁNÍ V OBCI RACOV

Žadatel: Obec Staré Sedlo
Částka dotace: 335 475 Kč
Fiche: 5

V místní části obce Staré Sedlo (obec Racov) bylo oploceno stávající sportovní hřiště, aby bylo lépe chráněné před vnějšími vlivy. Ochranné sítě zvýšily bezpečnost hráčů i okolí. Kapacitně nevyhovující dětské hřiště bylo doplněno o nové dva herní prvky a byly upraveny dopadové plochy. Dřevěný přístřešek postavený v blízkosti hřiště slouží nejen jako sklad náčiní, ale také k odpočinku a venkovnímu sezení.

zobrazit v mapě
POŘÍZENÍ VÍCEÚČELOVÉHO ZAŘÍZENÍ – STANU

POŘÍZENÍ VÍCEÚČELOVÉHO ZAŘÍZENÍ – STANU

Žadatel: Kulturní spolek Bernarticka
Částka dotace: 449 928 Kč
Fiche: 5
Celkové náklady: 473 616 Kč

Pořízení víceúčelového stanu s příslušenstvím (pevná podlaha, osvětlení, plynová topidla, toalety, pivní sety atd.) umožňuje pořádat kulturní a společenské akce v Bernarticích i v jiných obcích ve spádovém území Stráže u Tachova.

zobrazit v mapě
POŘÍZENÍ VÍCEÚČELOVÉHO ZAŘÍZENÍ – PÓDIA

POŘÍZENÍ VÍCEÚČELOVÉHO ZAŘÍZENÍ – PÓDIA

Žadatel: Kulturní spolek Bernarticka
Částka dotace: 359 914 Kč
Fiche: 5
Celkové náklady: 399 905 Kč

Mobilní podium se zastřešením a nůžkový stan sloužící jako šatna využívá Kulturní spolek Bernarticka pro své kulturní a společenské akce. Mimo něj je komplet k dispozici i ostatním spolkům v obci či v obcích ve spádovém území Stráže u Tachova. Nejvíce je zařízení využito před a během bernartické pouti. Na pódiu probíhají také koncerty nejrůznějších žánrů. Dále se pódium využívá na Strážských letních slavnostech na začátku srpna a na strážské pouti.

zobrazit v mapě
PASPORT PAMÁTEK V ČESKÉM LESE

PASPORT PAMÁTEK V ČESKÉM LESE

Žadatel: Dobrovolný svazek obcí Sedmihoří
Částka dotace: 440 100 Kč
Fiche: 1
Celkové náklady: 489 000 Kč

Seznam drobných památek na území Českého lesa dokládá část historie našeho území. Do soupisu jsou zahrnuty kříže, památníky, kapličky, pomníky, sochy, menhiry, smírčí kříže, studně, památné stromy a další. Každá památka je nafocena, je určena její přesná poloha za pomoci GPS, popsán její technický stav. Vznikla mapa území s lokalizovanými památkami, tištěná publikace s názvem Katalog drobných památek v Českém lese, webové stránky a databáze památek v aplikaci Access. Data poslouží jako podklady k propagaci území pro cestovní ruch a další projekty.

zobrazit v mapě
OBNOVA SAKRÁLNÍCH STAVEB NA ÚZEMÍ DSO SEDMIHOŘÍ – 1. ETAPA

OBNOVA SAKRÁLNÍCH STAVEB NA ÚZEMÍ DSO SEDMIHOŘÍ – 1. ETAPA

Žadatel: Dobrovolný svazek obcí Sedmihoří
Částka dotace: 539 688 Kč
Fiche: 1
Celkové náklady: 599 654 Kč

Došlo ke stavební obnově 19 drobných sakrálních staveb nacházejících se na území Dobrovolného svazku obcí Sedmihoří. Součástí byla i výroba propagačního materiálu pro potřeby cestovního ruchu. Přínos dosvědčuje návštěvnost opravených míst a soudržnost obce se spolky při úpravě okolí těchto malých sakrálních staveb.

zobrazit v mapě
VYBUDOVÁNÍ FOTBALOVÝCH STŘÍDAČEK

VYBUDOVÁNÍ FOTBALOVÝCH STŘÍDAČEK

Žadatel: Tělovýchovná jednota JISKRA Třemešné
Částka dotace: 132 450 Kč
Fiche: 5
Celkové náklady: 146 800 Kč

Odstraněním starých nevyhovujících konstrukcí střídaček a pořízením nových, dle pravidel ČMFS pro konání zápasů, se zvýšila atraktivita fotbalového hřiště v Třemešném.

zobrazit v mapě
KLUBOVNA SDH TŘEMEŠNÉ

KLUBOVNA SDH TŘEMEŠNÉ

Žadatel: Obec Třemešné
Částka dotace: 1 545 696 Kč
Fiche: 5
Celkové náklady: 2 009 230 Kč

V současné době má sbor dvacet členů. V posledních letech se SDH Třemešné pravidelně zúčastňuje okresních soutěží v hasičském sportu. Hasiči v Třemešné zajišťují v obci i svoz a sběr železného šrotu. Také připravují a organizačně zajišťují soutěže pro děti při oslavách Mezinárodního dne dětí a organizují další společenské akce. V nástavbě patra budovy OÚ vznikla klubovna místního sdružení dobrovolných hasičů s víceúčelovým využitím a sbor tak získal důstojné zázemí.

zobrazit v mapě
VYBUDOVÁNÍ VÍCEÚČELOVÉHO ZAŘÍZENÍ STŘELNICE

VYBUDOVÁNÍ VÍCEÚČELOVÉHO ZAŘÍZENÍ STŘELNICE

Žadatel: Obec Třemešné
Částka dotace: 1 106 983 Kč
Fiche: 5
Celkové náklady: 1 527 118 Kč

Byla vybudována sportovní střelnice s víceúčelovým využitím, včetně výsadby zeleně v okolí objektu. Areál nabízí široké vyžití pro sportovní, společenské, spolkové, kulturní i vzdělávací aktivity.

zobrazit v mapě
PODPORA TURISTIKY NA KOLE V REGIONU ČESKÉHO LESA

PODPORA TURISTIKY NA KOLE V REGIONU ČESKÉHO LESA

Žadatel: Miroslav Cingroš
Částka dotace: 193 760 Kč
Fiche: 2
Celkové náklady: 346 000 Kč

Pro cyklopůjčovnu v Bělé nad Radbuzou bylo zakoupeno šest jízdních kol, cyklistické přilby a dětské cyklosedačky. Dále se zrekonstruovaly vnitřní a vnější prostory. Nakoupením notebooku se softwarem a GPS navigace je umožněno zájemcům zpracovat individuální itineráře tras s výškovými profily a s definovanými souřadnicemi.

zobrazit v mapě
PROSTRANSTVÍ PRO VOLNOČASOVÉ AKTIVITY BĚLÁ NAD RADBUZOU – ČÁSTI DOUBRAVKA, SMOLOV, ÚJEZD SV. KŘÍŽE

PROSTRANSTVÍ PRO VOLNOČASOVÉ AKTIVITY BĚLÁ NAD RADBUZOU – ČÁSTI DOUBRAVKA, SMOLOV, ÚJEZD SV. KŘÍŽE

Žadatel: Město Bělá nad Radbuzou
Částka dotace: 1 363 374 Kč
Fiche: 5
Celkové náklady: 1 190 956 Kč

Prostranství ve třech místních částech města Bělá nad Radbuzou – Doubravka, Smolov, Újezd Sv. Kříže – využívají nejen obyvatelé těchto obcí k volnočasovým aktivitám. Díky dotaci z PRV konkrétně došlo k parkovým úpravám, ozelenění, osazení lavičkami, vzniklo hřiště na volejbal, petanga dětské hřiště.

zobrazit v mapě
RESTAUROVÁNÍ VARHAN V KOSTELE PANNY MARIE SEDMIBOLESTNÉ V BĚLÉ NAD RADBUZOU

RESTAUROVÁNÍ VARHAN V KOSTELE PANNY MARIE SEDMIBOLESTNÉ V BĚLÉ NAD RADBUZOU

Žadatel: Římskokatolická farnost Horšovský Týn
Částka dotace: 864 810 Kč
Fiche: 1
Celkové náklady: 959 690 Kč

Varhany v kostele Panny Marie Sedmibolestné v Bělé nad Radbuzou jsou v regionu ojedinělým dokladem varhanářského umu a řemesla slavného rodu Guthů z Čisté u Rakovníka. Touto částkou se podařilo varhany opravit, a tak je možné je opět pravidelně využívat při nedělních bohoslužbách i každoročních kulturních a hudebních akcích jako je Noc kostelů, charitativní koncert na Tři krále apod.

zobrazit v mapě
ZAJIŠTĚNÍ ZÁZEMÍ PRO SPORTOVNÍ AKCE A VÝSADBA ZELENĚ V AREÁLU RODINNÉ FARMY CHOVU KONÍ SVRŽNO

ZAJIŠTĚNÍ ZÁZEMÍ PRO SPORTOVNÍ AKCE A VÝSADBA ZELENĚ V AREÁLU RODINNÉ FARMY CHOVU KONÍ SVRŽNO

Žadatel: Michaela Kodadová
Částka dotace: 151 200 Kč
Fiche: 2
Celkové náklady: 212 375 Kč

Pro poskytování kompletních služeb a zajištění zázemí pro sportovní akce i za nepříznivého počasí zakoupila majitelka farmy stan. Farma tak již není jen sezónní záležitostí. Haly jsou využívány pro různé kulturní a sportovní akce. Zakoupená trampolína doplnila sportovní vyžití v areálu. Dřevěný nábytek (8 stolů a 16 lavic) a plastový nábytek (4 stoly a 20 židlí) rozšířil možnost posezení na farmě.

zobrazit v mapě
KULTURNĚ SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ OPLOTEC

KULTURNĚ SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ OPLOTEC

Žadatel: T. J. Sedmihoří Oplotec
Částka dotace: 1 798 342 Kč
Fiche: 5
Celkové náklady: 3 330 842 Kč

Zázemí pro fotbalový klub a zároveň víceúčelové kulturně sportovní zařízení pro volnočasové aktivity vzniklo v Oplotci. Budova je využívána po celý rok. Přes sezónu ji využívají hlavně sportovci ke svým aktivitám, myslivecké sdružení ke schůzím a přes zimu je využívána ke společenským akcím jako je např. Mikulášská besídka pro děti. Schází se zde obyvatelé ze širokého okolí.

zobrazit v mapě
OBNOVA ZÁZEMÍ PRO SPORTOVNÍ ČINNOST

OBNOVA ZÁZEMÍ PRO SPORTOVNÍ ČINNOST

Žadatel: Tělovýchovná jednota LOKO Hostouň
Částka dotace: 697 500 Kč
Fiche: 5
Celkové náklady: 863 571 Kč

Zázemí pro sportovce a rozhodčí v podobě mobilních kabin, které jsou umístěny ve sportovním areálu v Hostouni, je využíváno TJ LOKO Hostouň každý týden při sehrávání mistrovských utkání ve fotbale v rámci OFS Domažlice a při přípravě na utkání. Také je používá ZŠ v Hostouni při pořádání různých sportovních akcí a VÚ DDŠ při akcích, jako je olympiáda výchovných ústavů ČR. Zázemí také
slouží SDH Hostouň.

zobrazit v mapě
MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ AUTOOPRAVNY

MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ AUTOOPRAVNY

Žadatel: Narovec Zdeněk
Částka dotace: 348 670 Kč
Fiche: 4
Celkové náklady: 614 810 Kč

Projekt modernizace a rozšíření stávající opravny automobilů, kterou vlastní a zároveň provozuje živnostník v Semošicích u Horšovského Týna.

zobrazit v mapě
ZÁZEMÍ PRO SPOLKOVÉ A OBČANSKÉ AKTIVITY V OBCI KŘENOVY

ZÁZEMÍ PRO SPOLKOVÉ A OBČANSKÉ AKTIVITY V OBCI KŘENOVY

Žadatel: Obec Křenovy
Částka dotace: 446 400 Kč
Fiche: 5
Celkové náklady: 466 854 Kč

Nákup dětského mobiliáře, mobilní ozvučovací a osvětlovací techniky, audiovizuální techniky, rybářské chatky, stanu, zahradních skládacích stolů, lavic a autovleku s plachtou.

zobrazit v mapě
OPRAVA HASIČSKÉ VÝZBROJNY, VYBUDOVÁNÍ KLUBOVNY PRO MLÁDEŽ A FITCENTRA PRO MLÁDEŽ A SENIORY

OPRAVA HASIČSKÉ VÝZBROJNY, VYBUDOVÁNÍ KLUBOVNY PRO MLÁDEŽ A FITCENTRA PRO MLÁDEŽ A SENIORY

Žadatel: Sbor dobrovolných hasičů Hlohová
Částka dotace: 1 146 777 Kč
Fiche: 5
Celkové náklady: 1 296 430 Kč

V opravené budově hasičské zbrojnice vznikla klubovna, která slouží pro spolkovou činnost v obci, pořádání společenských akcí a schůzí. Celá zahrada se osázela zelení a díky zpevnění přilehlých ploch vznikl prostor pro umístění cvičebního nářadí pro požární sport a venkovního zařízení pro kondiční posilování a dvou laviček pro odpočinek.

zobrazit v mapě
VÝSTAVBA MUZEA S ROZHLEDNOU – REVITALIZACE BÝVALÉHO POUTNÍHO MÍSTA

VÝSTAVBA MUZEA S ROZHLEDNOU – REVITALIZACE BÝVALÉHO POUTNÍHO MÍSTA

Žadatel: Sdružení pro výstavbu rozhledny
v Horšovském Týně
Částka dotace: 990 000 Kč
Fiche: 1
Celkové náklady: 1 387 765 Kč

Dřevěná vyhlídková věž vznikla na místě bývalé poutní kaple Panny Marie Lurdské. Dnes slouží toto místo, vzdálené 4 km od města, jako cíl vycházek místních občanů i návštěvníků města, včetně školních výletů. Stálá expozice v jednotlivých patrech rozhledny připomíná původní kapli P. Marie Lurdské, poutní tradici tohoto místa, ostatní poutní místa v okolí města a drobné církevní stavby v blízkém okolí Horšovského Týna.

zobrazit v mapě
ZÁZEMÍ PRO SPOLKOVOU ČINNOST V POBĚŽOVICÍCH A OKOLÍ

ZÁZEMÍ PRO SPOLKOVOU ČINNOST V POBĚŽOVICÍCH A OKOLÍ

Žadatel: Sbor dobrovolných hasičů Poběžovice
Částka dotace: 585 972 Kč
Fiche: 5
Celkové náklady: 617 354 Kč

V rámci projektu došlo k rekonstrukci opony a jevištních textilií divadelního kinosálu v Poběžovicích,k nákupu velkokapacitního stanu včetně vybavení pro pořádání veřejných akcí a vysázení zeleně na veřejných prostranství souvisejících s projektem. Díky zapojení několika klíčových partnerův obci vytvořil projekt podmínky pro vzájemnou součinnost a sounáležitost obyvatel v Poběžovicích.

zobrazit v mapě
KOMUNITNÍ A POBYTOVÉ CENTRUM ALTERNATIVA 2010

KOMUNITNÍ A POBYTOVÉ CENTRUM ALTERNATIVA 2010

Žadatel: Jaroslav Chnápko
Částka dotace: 1 120 000 Kč
Fiche: 2
Celkové náklady: 4 326 231 Kč

Z nevyužívaných prostor v bývalém mlýně v Osvračíně vzniklo komunitní a pobytové centrum ALTERNATIVA 2010, které nabízí ubytování pro 10 osob (včetně osob ZTP) s odpovídajícím sociálním zázemím, kuchyňkou, společenskou místností a hernou. Nové prostory umožňují pořádání rukodělných kurzů, relaxačních, komunikačních a školení. Proběhly zde i kurzy zpěvu se zahraničními lektory. Celý objekt může sloužit jako muzejní, výstavní a studijní prostor.

zobrazit v mapě
REKONSTRUKCE PENZIONU PIVOŇKA

REKONSTRUKCE PENZIONU PIVOŇKA

Žadatel: Hana Vičarová
Částka dotace: 856 240 Kč
Fiche: 2
Celkové náklady: 1 946 908 Kč

Penzion Pivoňka v osadě Pivoň je od jara do podzimu vyhledáván skupinami pěších turistů a cyklistů
jako výchozí místo pro celodenní výlety. Rekonstruovaná stodola poskytuje prostor pro volnočasové
aktivity hostů a slouží i jako úschovna kol a sportovního vybavení. Zrekonstruované venkovní WC v severní budově využívají hosté sálu a restaurace. Opravy jižní budovy zamezily zatékání vody střechou a vnikání vlhkosti do zdí. Úprava příjezdové plochy zvýšila počet parkovacích míst se zpevněným povrchem. V prostoru před penzionem bylo zřízeno dětské hřiště. Vznikl informační koutek. Kuchyně byla doplněna o další potřebné vybavení, které zkvalitnilo stravovací služby.

zobrazit v mapě
MAPOVÁNÍ NEHMOTNÉ KULTURY HORNÍHO CHODSKA

MAPOVÁNÍ NEHMOTNÉ KULTURY HORNÍHO CHODSKA

Žadatel: Občanské sdružení Koráb
Částka dotace: 445 482 Kč
Fiche: 1
Celkové náklady: 488 551 Kč

Soubor aktivit mapující místní tradice a národopis horního Chodska byl podkladem pro další činnost vedoucí k ochraně tohoto nehmotného dědictví. Byla zdokumentována výroba chodského kroje, tradiční chodská svatba, tradice chodských muzikantů – rodiny Konrádyů a 80 let Národopisného souboru Postřekov.

zobrazit v mapě
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ PRO MŠ MILAVČE

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ PRO MŠ MILAVČE

Žadatel: Obec Milavče
Částka dotace: 383 940 Kč
Fiche: 5
Celkové náklady: 426 141 Kč

Rekonstrukce dětského hřiště pro Mateřskou školu Milavče přineslo nové herní prvky a změkčení povrchu. Moderní hřiště, kde nechybí kyvadlová a klasické houpačky, různé prolézačky, skluzavka, kolotoč, solární sprcha, ale ani přírodní bludiště, si děti užívají od nového školního roku. Vysázené keře ve tvaru labyrintu vytvořily zajímavý herní prvek. Hřiště je denně využíváno dětmi z MŠ.

zobrazit v mapě
PÉČE O DĚTI NA MILAVEČSKU

PÉČE O DĚTI NA MILAVEČSKU

Žadatel: Obec Milavče
Částka dotace: 322 344 Kč
Fiche: 5
Celkové náklady: 361 260 Kč

Cílem projektu bylo zajistit vybavení dětských hřišť v obcích Milavče a Radonice, se zaměřením na volnočasové aktivity dětí a mládeže, a vytvořit tak podmínky pro růst kvality života v obci pro skupiny, které to nejvíce potřebují a ocení – matky s dětmi a mládež.

zobrazit v mapě
SPOKOJENOST ZVÍŘAT

SPOKOJENOST ZVÍŘAT

Žadatel: Linda Birnerová
Částka dotace: 248 650 Kč
Fiche: 4
Celkové náklady: 451 375 Kč

Pořízení vybavení pro zahájení činnosti podnikatelky v oblasti služeb – stříhání a úprava domácích zvířat a zavedení e-shopu.

zobrazit v mapě
REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE V PETROVICÍCH

REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE V PETROVICÍCH

Žadatel: Obec Újezd
Částka dotace: 1 258 835 Kč
Fiche: 5
Celkové náklady: 1 970 997 Kč

Hasičská zbrojnice v obci Petrovice dostala zcela nový vzhled. Objekt byl zrekonstruován a rozšířen.Nyní slouží zejména jako klubovna mladým hasičům, pro pořádání společenských akcí, pro potřeby místního SDH i veřejné správy. Objekt má nyní víceúčelové využití a realizací projektu došlo ke zlepšení úrovně občanské vybavenosti v obci, která souvisí s kvalitou života na venkově.

zobrazit v mapě
OPRAVA MECHANICKÉ ČÁSTI HISTORICKÝCH VARHAN VE FARNÍM KOSTELE SV. MARTINA V KLENČÍ POD ČERCHOVEM

OPRAVA MECHANICKÉ ČÁSTI HISTORICKÝCH VARHAN VE FARNÍM KOSTELE SV. MARTINA V KLENČÍ POD ČERCHOVEM

Žadatel: Sdružení pro záchranu historických varhan, o. s.
Částka dotace: 1 350 000 Kč
Fiche: 1
Celkové náklady: 1 815 000 Kč

Ve farním kostele sv. Martina v Klenčí pod Čerchovem byly obnoveny mechanické části a píšťaly historických varhan z konce 18. století. Funkční nástroj nyní slouží při bohoslužebných obřadech a je využit ke koncertům (např. vánoční, benefiční).

zobrazit v mapě
OPRAVA KAPLIČKY A JEJÍHO OKOLÍ

OPRAVA KAPLIČKY A JEJÍHO OKOLÍ

Žadatel: Obec Díly
Částka dotace: 130 500 Kč
Fiche: 1
Celkové náklady: 143 193 Kč

Provedení izolačního zdiva jako náhrada vlhkého zdiva, nové okapové žlaby a ozdobná mříž byly pořízeny na kapličce v Dílech. Byla také provedena úprava terénu okolo objektu a vybudována informační tabule.

zobrazit v mapě
VYBUDOVÁNÍ A UDRŽOVÁNÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ V OBCI DÍLY

VYBUDOVÁNÍ A UDRŽOVÁNÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ V OBCI DÍLY

Žadatel: OS Rodiče za hřiště
Částka dotace: 255 466 Kč
Fiche: 5
Celkové náklady: 247 040 Kč

Hlavním důvodem vybudování dětského hřiště bylo vytvořit prostor pro společné aktivní trávení volného času starších dětí, mládeže a dospělých občanů. Vzniklo víceúčelové hřiště s pěti samostatnými herními prvky, pískoviště, sezení s ohništěm a prostor na hraní petangu. Toto zázemí o rozloze 802 m2 opravdu slouží všem věkovým skupinám obyvatel a stalo se výchozím bodem pro nejrůznější spolkové činnosti v obci.

zobrazit v mapě
KURZOVA VĚŽ – STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ ROZHLEDNY A NAUČNÁ STEZKA HISTORIE ČERCHOVA

KURZOVA VĚŽ – STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ ROZHLEDNY A NAUČNÁ STEZKA HISTORIE ČERCHOVA

Žadatel: Klub českých turistů – odbor Domažlice
Částka dotace: 318 150 Kč
Fiche: 7
Celkové náklady: 349 938 Kč

Statické zajištění severní stěny věže a ošetření proti povětrnostním vlivům a průniku vlhkosti pomáhá věži odolávat náročným klimatickým podmínkám. Na přístupové trase k rozhledně je instalována naučná stezka. Na 3 panelech je zobrazen vývoj Čerchova od roku 1893 do dneška.

zobrazit v mapě
VENKOV NENÍ IZOLOVANÝ OSTROV

VENKOV NENÍ IZOLOVANÝ OSTROV

Žadatel: Svazek českých měst a obcí v českobavorském pohraničním prostoru Domažlicko
Částka dotace: 325 166 Kč
Fiche: 6
Celkové náklady: 325 166 Kč

Tento vzdělávací projekt přispěl k předání odborných znalostí a zkušeností týkajících se základů podnikání, marketingu a reklamy, možností získání dotací, hygienických, bezpečnostních, právních a dalších předpisů, využití výpočetní techniky a moderních informačních a komunikačních technologií, komunikace a sebeprezentace.

Realizace projektu umožnila jednak zkvalitnění služeb stávajících provozovatelů venkovské turistiky a agroturistiky a jednak vznik dalších zařízení tohoto typu ve venkovském prostoru Českého lesa. Využít nejnovějších znalostí a příkladů dobré praxe se v rámci projektu naučilo na 60 zájemců. V rámci projektu proběhlo 64 výukových hodin, bylo proškoleno 60 účastníků vzdělávacích akcí a vydána odborná publikace. Proběhla i internetová prezentace vzdělávacího kurzu s možností stáhnutí studijních materiálů.

zobrazit v mapě
MODERNIZACE KULTURNÍHO DOMU V TLUMAČOVĚ

MODERNIZACE KULTURNÍHO DOMU V TLUMAČOVĚ

Žadatel: Obec Tlumačov
Částka dotace: 1 126 707 Kč
Fiche: 5
Celkové náklady: 1 251 896 Kč

Kulturní dům prošel modernizací, do které je zahrnuto zakoupení materiálně technického vybavení pro společenské, spolkové a kulturní aktivity a rekonstrukce střešního pláště a fasády budovy. Sál kulturního domu je využíván celoročně: pravidelné tréninky badmintonu, plesy, dětské karnevaly, zábavy, kreativní dílny místního spolku.

zobrazit v mapě
POZVEDNUTÍ KULTURNÍHO A SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA

POZVEDNUTÍ KULTURNÍHO A SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA

Žadatel: LUČINA – sdružení obcí
Částka dotace: 551 700 Kč
Fiche: 5
Celkové náklady: 646 800 Kč

Ve všech obcích svazku obcí „Lučina – sdružení obcí” pracují sbory dobrovolných hasičů, tělovýchovné organizace, svazy zahrádkářů, chovatelé a podobně, které pořádají nejrůznější slavnosti a společenské a kulturní akce, např. poutě, letní slavnosti, dětské dny, společenská setkání, memoriály, připomínky historických událostí, srazy rodáků atp. Zakoupením dvou velkoprostorových stanů (10x5 m) včetně přídavných modulů k prodloužení stanu, mobilního podia (6x4 m), stolů, lavic a ozvučovací aparatury je řešeno vytvoření zázemí potřebné pro pěstování kulturního života ve všech obcích svazku.

zobrazit v mapě
MATEŘSKÁ ŠKOLKA BENJAMÍNEK

MATEŘSKÁ ŠKOLKA BENJAMÍNEK

Žadatel: Mateřské centrum (Centrum pro rodinu) BENJAMÍNEK
Částka dotace: 500 760 Kč
Fiche: 5
Celkové náklady: 556 400 Kč

Mateřská škola Benjamínek, o. p. s., v Draženově je zaměřena převážně na zdravý životní styl. Záměrem vzdělávacího programu je všestranný rozvoj dětí a vytváření pozitivního vztahu k přírodě, estetice, k cizímu jazyku. Dotace pomohla k dovybavení školy nábytkem, dekoracemi, herními prvky, hudebními nástroji. Škola může sloužit až dvaceti dětem od 3 do 6 let.

zobrazit v mapě
DÍLY – PŘÍRODNÍ GALERIE

DÍLY – PŘÍRODNÍ GALERIE

Žadatel: Obec Díly
Částka dotace: 267 660 Kč
Fiche: 1
Celkové náklady: 310 455 Kč

Přírodní galerie Díly je soubor sedmi exteriérových expozičních výstavních ploch v plenéru v centru obce v bezprostřední blízkosti kaple. Jejich obsah je průběžně obměňován.

zobrazit v mapě