Navigace

Navigace

Obsah

Návrh Komunitně vedené strategie místního rozvoje MAS Český les 2014 - 2020

Typ: ostatní
MAS Český les využila příležitosti dotačního titulu Operační program Technická pomoc a v rámci projektu „Podpora realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Český les (dále jen SCLLD) připravuje novou strategii pod názvem Komunitně vedená strategie místního rozvoje MAS Český les 2014 – 2020.


Na těchto stránkách je představena pracovní verze strategie, která čerpá jak z relevantních datových zdrojů, tak z výstupů realizovaných komunitních projednávání. Obsahuje kromě specifikace a hodnocení statistických údajů také zhodnocení problémů a potřeb vnímaných vámi, obyvateli regionu. V souborech ke stažení také naleznete Připomínkový list, který po stažení můžete využít ke svým námětům a nápadům.

V novém programovém období bude MAS moci přerozdělit více dotačních prostředků, a proto nebuďte pasivní, zapojte se do přípravy SCLLD tím, že zašlete vyplněný Připomínkový list e - mailem na adresu info@masceskyles.cz.


Soubory ke stažení

SCLLD MAS Český les 2014 - 2020 - Návrh 01.09.2014 (9083.3 kB)
Připomínkový list_SCLLD 14.08.2014 (26.5 kB)

 


Přílohy

Vytvořeno: 16. 3. 2016
Poslední aktualizace: 17. 1. 2017 3:48
Autor: