Navigace

Navigace

Obsah

Turistické cíle

Keltský skanzen Jivjjany

Keltská divadelní společnost Vousův kmen se zabývá rekonstrukcí života Keltů v mladší době železné a to především jejich řemeslné výroby a vojenství formou ukázek málo známých či zaniklých řemesel, tematických přednášek a válečnických vystoupení.

zobrazit v mapě
Kamenný vrch

Kamenný vrch

Na Kamenném vrchu (739 m n. m.) sídlí bájný lesní duch Nikl, dávný pomocník a ochránce všech dobrých obyvatel Českého lesa. Nikl se znovu objevil v r. 2007 a od té doby je i patronem návštěvníků Bělska, turistů a cyklistů. Při lidových hrách se Nikl setkává s bájnými obyvateli zdejších lesů a vod, ale také se skutečnými osobnostmi českých dějin, které měly vztah k našemu kraji. Nikla je na Bělsku vidět i při dalších příležitostech, které propagují Bělou a její akce.

zobrazit v mapě
Barokní most přes Radbuzu

Barokní most přes Radbuzu

Most je významnou historickou památkou. Jeho kresba je na znaku i vlajce města. Byl postaven pravděpodobně v letech 1703–1723 podle vzoru známého Karlova mostu. Konstrukce mostu je složena z osmi oblouků, z nichž vystupuje šest pilířů, ozdobených šesti barokními sochami svatých. Jsou to archanděl Michael, sv. Jan Nepomucký, sv. Antonín Paduánský, Panna Marie Neposkvrněná, zemský patron sv. Václav a sv. Erazim.

zobrazit v mapě
Kostel Nalezení svatého Kříže

Kostel Nalezení svatého Kříže

První písemné známky o existenci kostela pocházejí z roku 1352. Je to původně gotická stavba, což potvrzují některé zachované části, které vznikly patrně koncem 14. století. Kostel byl téměř zničen za husitských válek začátkem 15. století. a později opět za třicetileté války. V 2. polovině 17. století byl přestavěn do barokní podoby.

zobrazit v mapě
Kostel Panny Marie Sedmibolestné

Kostel Panny Marie Sedmibolestné

Kostel pochází z roku 1696, do dnešní podoby byl přestavěn po požáru v roce 1826. Je to jednolodní obdélníková stavba, na jejíž jižní straně je připojena sakristie, západní průčelí tvoří hranolová věž zakončená vysokou jehlancovitou střechou. Součástí kostela je i zimní kaple. Stěny lodě zdobí čtrnáct obrazů Křížové cesty, sedm nástropních maleb symbolizuje zasvěcení kostela Panně Marii Sedmibolestné.

zobrazit v mapě
Kocovy kameny

Kocovy kameny

Kocovy kameny se nacházejí pod vrchem Velkého Zvonu. Jsou to skalky s vytesanými nápisy se jmény majitelů panství Koců z Dobrše i jejich hostů, a data návštěv v letech 1803–1894. V té době nebyl vrchol Zvonu porostlý stromy a byl odtud krásný pohled daleko do vnitrozemí. Dnes je zde objekt patřící armádě České republiky.

zobrazit v mapě