Navigace

Navigace

Obsah

Výsledky ankety MAS Český les, z. s. „NA CO POUŽIJEME PENÍZE Z EVROPSKÉ UNIE“ v rámci tvorby strategie na období 2021-2027

 

 

Zápis z valné hromady MAS Český les, z. s., ze dne 16. 08. 2021 - Schválení návrhu koncepční části SCLLD MAS Český les, z. s., na období 2021 - 2027 

 

Prezenční listina - individuální konzultace s aktéry v území působnosti MAS Český les, z. s., k přípravě SCLLD na období 2021 - 2027

Zápis z individuálních konzultací s aktéry v území MAS Český les

 

Pozvánka na projednání návrhu SCLLD MAS Český les, z. s., na období 2021 – 2027 

Fotodokumentace ze setkání dne 04. 08. 2021

Seznam zúčastněných setkání ze dne 04. 08. 2021 

Zápis ze setkání dne 04. 08. 2021

 

Pozvánka na projednání koncepční části SCLLD MAS Český les, z. s., na období 2021–2027

Fotodokumentace ze setkání dne 28. 06. 2021

Prezenční listina ze setkání dne 28. 06. 2021

Zápis ze setkání dne 28. 06. 2021

 

 

Pozvánka na projednání rozvojových potřeb území MAS Český les na období 2021-2027

Fotodokumentace ze setkání dne 15. 06. 2021

Prezenční listina ze setkání dne 15. 06. 2021 

Zápis ze setkání dne 15. 06. 2021

 

 

Pozvánka na projednání rozvojových potřeb v oblasti školství na území MAS Český les na období 2021-2027

Fotodokumentace ze setkání dne 27. 04. 2021 

Prezenční listina ze setkání dne 27. 04. 2021

Zápis ze setkání dne 27. 04. 2021