Navigace

Navigace

Obsah

Užitečné informace pro žadatele

Koncepční část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Český les, z. s., na období 2021-2027

Realizace všech projektů musí probíhat na území MAS.

 

IROP

Programový dokument IROP 2021-2027 k 26. říjnu 2021

IROP 2021-2027

Informace k výzvám IROP MAS naleznete v Interních postupech MAS Český les, z. s.

Konkrétní výzvy MAS zrealizované v období 2014-2020 k prohlédnutí zde.

Realizace Programového rámce IROP 2021-2027 zde.

OPZ+

OP Zaměstnanost plus 2021-2027

Návrh OPZ+

MAS Český les, z s., připravuje projekt v rámci OPZ+

Komunikační plán MAS Český les, z. s. OPZ+

Projednávání přípravy Akčního plánu OPZ+ (+foto)

Konkrétní výzvy MAS zrealizované v období 2014-2020 k prohlédnutí zde.

Realizace Programového rámce OPZ+ 2021-2027 zde.

 

TAK

Programový dokument OP TAK (2021-2027)

 

OPŽP

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP

Programový dokument OPŽP 2021-2027

Konkrétní výzvy MAS zrealizované v období 2014-2020 k prohlédnutí zde.

 

PRV

Interní postupy MAS Český les, z. s., pro PRV

PŘEHLED KROKŮ K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI

Konkrétní výzvy MAS zrealizované v období 2014-2020 k prohlédnutí zde.