Navigace

Navigace

Obsah

Příprava Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2021-2027

V roce 2020 skončilo sedmileté plánovací období Evropské unie, ve kterém MAS Český les, z. s., rozdělila více než 150 mil. Kč a pomohla tak k rozvoji svého území. Nyní vrcholí příprava nové sedmiletky.

Jednou z podmínek čerpání finančních prostředků až do roku 2027 z EU je aktualizace strategie rozvoje území MAS Český les. Ta vyhodnocuje problémy a potenciál regionu a navrhuje konkrétní opatření na jeho další rozvoj. Zjednodušeně můžeme říci, že „Co nebude ve strategii, nebude dotováno z fondů EU!“

Proto k vytvoření kvalitního plánu potřebujeme co nejvíce vašich připomínek, podnětů, záměrů projektů, cílů a priorit, které chcete v příštím období uskutečnit. Zapojit se tak může každý. Stačí vyplnit krátký formulář - anketu, který nám prozradí váš názor, v případě konkrétních představ je k dispozici tzv. projektová karta. Velice uvítáme co nevíce vašich nápadů. Pět minut času možná ovlivní budoucnost místa kde žijete nebo chcete žít. A to stojí za to!

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Český les, z. s., na období 2021-2027, koncepční část

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Český les, z. s. na období 2021–2027 k připomínkování 

Analýza potřeb MAS Český les 2021+

Dotazník pro přípravu strategie na období 2021 - 2027

Dotazník pro přípravu strategie

Projektová karta pro obce a podnikatele - plánované záměry

Projektová karta pro obce a podnikatele - plánované záměry

Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+

Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+

Koncepce rozvoje venkova

Koncepce rozvoje venkova

Vyhodnocení ankety

Vyhodnocení ankety

Projektová karta

Projektová karta

Mapa územní působnosti MAS Český les, z. s.

Mapa územní působnosti

Programový dokument IROP 2021-27

Programový dokument IROP 2021-27

Obecná kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti a specifická kritéria přijatelnosti pro jednotlivé aktivity SC 5.1 CLLD

Harmonogram výzev IROP 2021-2027

Kritéria SC 5.1 CLLD Cestovní ruch

Kritéria SC 5.1 CLLD Doprava

Kritéria SC 5.1 CLLD Hasiči

Kritéria SC 5.1 CLLD Kultura

Kritéria SC 5.1 CLLD Sociální služby

Kritéria SC 5.1 CLLD Veřejná prostranství

Kritéria SC 5.1 CLLD Vzdělávání MŠ a DS

Kritéria SC 5.1 CLLD Vzdělávání ZŠ

Obecná a formální kritéria IROP 2021-2027

Šablona pro dotované projekty

Šablona pro dotované projekty