Navigace

Navigace

Obsah

Výzva č. 2. Místní akční skupiny Český les, z. s. k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Životní prostředí

 

VÝSADBA DŘEVIN

 

 

Příjem projektů bude probíhat ve dnech 2. července 2018 od 9.00  do 15. října 2018 do 20.00 

 

Seminář pro žadatele se uskuteční 28. června 2018  na Regionálním pracovišti Správy CHKO Český les, Přimda, náměstí republiky 287. 

Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře

 

Workshop k výzvám č. 1 a 2 OPŽP  se uskuteční 30. listopadu od 10 hodin na Regionálním pracovišti Správy CHKO Český les, Přimda, náměstí republiky 287. 

Pozvánka na workshop

 

 

Výzva č. 2 - znění

Příloha výzvy č. 2 -  Kritéra formálních náležitostí

Příloha výzvy č. 2 - Kritéria přijatelnosti

Příloha výzvy č. 2 - Věcné hodnocení

 

Metodika zpusobilosti vydaju z oblasti osobnich nakladu, rezijnich a provoznich vydaju v OPZP 2014 - 2020

Naklady obvyklych opatreni MZP - 2018

Pravidla pro zadatele a prijemce OPZP_v 17_cistopis_final

Seznam doporucenych autochtonnich druhu

Standard AOPK SPPK A02 001 Vysadba stromu