Navigace

Navigace

Obsah

Výzva č. 9. Místní akční skupiny Český les, z. s. k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Životní prostředí

 

Likvidace invazních druhů rostlin 

 

 

Příjem projektů bude probíhat ve dnech 21. října 2019 od 9.00  do 31. prosince 2019 do 20.00 

 

Seminář pro žadatele se uskuteční 24. října od 11.00, v kanceláři MAS Český les, Chodské náměstí 75, 344 01 Domažlice 

Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře

 

Výzva č. 9 - znění

Kritéria pro hodnocení žádostí

Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů v OPŽP 2014 - 2020

Náklady obvyklých opatření MZP

Standard AOPK 02 007 Likvidace vybraných invazních druhů rostlin

Interní postupy pro administraci žádostí OPŽP

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014 – 2020, verze 23