Navigace

Navigace

Obsah

Výzva č. 3. Místní akční skupiny Český les, z. s. k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Životní prostředí

 

Realizace sídelní zeleně 

 

Zápis z jednání Výkonné rady

Zápis z jednání Výběrové komise

 

Příjem projektů bude probíhat ve dnech 28. února 2019 od 9.00  do 31. května 2019 do 20.00 

 

Seminář pro žadatele se uskuteční 5. dubna 2019 od 9.30, v kanceláři MAS Český les, Chodské náměstí 75, 344 01 Domažlice 

Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře

 

Výzva č. 3 - znění

Kritéria pro hodnocení žádostí

Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů v OPŽP 2014 – 2020

Naklady obvyklych opatreni MZP - 2018

Standard AOPK SPPK A02 001 Výsadba stromů

Standard AOPK SPPK C02 003 Výsadby ovocných dřevin

Seznam doporučených autochtonních dřevin

Interní postupy pro administraci žádostí OPŽP

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014 – 2020, verze 20