Navigace

Navigace

Obsah

Výzva č. 7. Místní akční skupiny Český les, z. s. k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Životní prostředí

 

Realizace sídelní zeleně 

 

Příjem projektů bude probíhat ve dnech 21. října 2019 od 9.00  do 31. prosince 2019 do 20.00 

 

Seminář pro žadatele se uskuteční 24. 10. 2019 od 9.00, v kanceláři MAS Český les, Chodské náměstí 75, 344 01 Domažlice 

Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře

 

Výzva č. 7 - znění

Kritéria pro hodnocení žádostí

Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů v OPŽP 2014 – 2020

Naklady obvyklych opatreni MZP 

Standard AOPK SPPK A02 001 Výsadba stromů

Standard AOPK SPPK C02 003 Funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině

Standard AOPK - Krajinné trávníky

Standard AOPK - Vytváření a obnova tůní

Seznam doporučených autochtonních dřevin

Interní postupy pro administraci žádostí OPŽP

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014 – 2020, verze 23