Navigace

Navigace

Obsah

Výzva MAS č. 1 k předkládání Žádostí o podporu v rámci intervence 52.77. SP SZP 2021-2027.

 

MAS Český les, z. s., vyhlašuje dne 13. května 2024 svou 1. výzvu v rámci intervence 52.77. SP SZP.

Výzva se vyhlašuje na Fiche 1, 2, 3, 4, 5 a 6.

 

Příjem žádostí bude probíhat ve dnech od 27. května 2024 do 28. června 2024 prostřednictvím Portálu farmáře.

Podrobné informace pro žadatele jsou součástí Výzvy a níže zveřejněných dokumentů.

Semináře pro veřejnost a žadatele k přípravě projektů pořádá MAS Český les, z. s.,
dne 21. 5. 2024 od 9 hodin v zasedací místnosti MAS, Chodské náměstí 75 v Domažlicích.

 

Výzva č. 1 - znění 

Odkaz na zveřejněnou výzvu na stránkách SZIF: https://www.szif.cz/cs/szp23-vyzvy-mas-cb?ino=0&portalAction=detail&ji=1000252990

Mapa území MAS Český les 

Souhlas s vyhlášením výzvy SZIF

Pozvánka na seminář 

Prezentace ze semináře

 

Přehled Fichí:

Fiche 1 - Podpora rozvoje zemědělského podnikání

Fiche 1 - Instruktážní list pro vyplnění žádosti

Fiche 2 - Podpora lesnického podnikání a hospodaření v lesích

Fiche 2 - Instruktážní list pro vyplnění žádosti

Fiche 3 - Podpora nezemědělského podnikání

Fiche 3 - Instruktážní list pro vyplnění žádosti 

Fiche 4 - Podpora rozvoje mikropodniků, malých a středních podniků

Fiche 4 - Instruktážní list pro vyplnění žádosti 

Fiche 5 - Podpora vybudování, zlepšování a rozšiřování drobné infrastruktury na venkově

Fiche 5 - Instruktážní list pro vyplnění žádosti 

Fiche 6 - Podpora neproduktivní infrastruktury, cest či stezek v kraji 

Fiche 6 - Instruktážní list pro vyplnění žádosti 

 

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 2023–2027 (dále jen „Pravidla pro konečné žadatele“) 

 

Přílohy stanovené MAS:

Výpočet podílu příjmu ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech žadatele za uplynulý kalendářní rok 

Kategorie lesa 

 

Dokumenty MAS:

Programový rámec SP SZP 

Způsob výběru projektů na MAS 

Seznam podpořených žadatelů z PRV dle IČ 

 

Užitečné dokumenty:

Postup pro podání Žádosti o dotaci 

Příručka pro zadávání veřejných zakázek 

Klasifikace ekonomických činností - CZ NACE

Příručka pro publicitu SP SZP 

Počet obyvatel v obcích ČR k 1.1.2024 - okres Domažlice

Počet obyvatel v obcích ČR k 1.1.2024 - okres Tachov