Navigace

Navigace

Obsah

  • I v letošním roce vyhlásila Místní akční skupina Český les grant s názvem Bavíme sami sebe. Jeho cílem je obohacení kulturního a společenského života obyvatel obcí, které k MAS Český les územně náleží.

Podpora z tohoto dotačního programu je zaměřena především na neprofesionální uměleckou činnost a kulturní i společenské aktivity ve prospěch místních obyvatel. To znamená, že peníze z grantu mohou získat ochotníci, hudebníci, fotografové, pořadatelé různých výstav, zábavných odpolední, festivalů nebo poutí. Pořadatelé mohou získat od pěti do deseti tisíc korun. Podmínkou však je, že využity musejí být v roce 2017 a dotace musí činit maximálně osmdesát procent celkových nákladů. Jinak řečeno, k získaným penězům musí příjemce přidat ještě pětinu ze svého.

Co pro to, aby obce, spolky nebo jiné organizace tuto podporu dostaly, mohou udělat?

Stačí v době od 1. června do 28. července 2017 vyplnit a odeslat žádost, která je zveřejněna v dokumentech ke stažení. Zájemci zde najdou i pravidla grantu a s ním související dokumenty. Grantová komise pak rozhodne o přidělení finanční podpory do 14 dnů od ukončení příjmu žádostí.