Navigace

Navigace

Obsah

I v letošním roce vyhlásila MAS Český les, z. s., grant s názvem "Bavíme sami sebe 2023" za finančního přispění Plzeňského kraje. Jeho cílem je obohacení kulturního a společenského života obyvatel obcí, které k MAS Český les, z. s., územně náleží.

Celková výše finančních prostředků grantového dotačního programu pro rok 2023 
je 60 000 Kč.

 

Grantový dotační program - Pravidla 2023 - 3. kolo

Grantový dotační program - Pravidla 2023 - 2. kolo

Grantový dotační program - Pravidla 2023

Příloha 1 - Formulář žádosti o dotaci

Příloha 2 - Závěrečná zpráva o realizaci

Příloha 3 - Hodnotící kritéria

 

Příjemci Grantového dotačního programu 2023