Navigace

Navigace

Obsah

I v letošním roce vyhlásila Místní akční skupina Český les, z. s., grant s názvem "Bavíme sami sebe 2021" za finančního přispění Plzeňského kraje. Jeho cílem je obohacení kulturního a společenského života obyvatel obcí, které k MAS Český les, z. s., územně náleží.

Celková výše finančních prostředků grantového dotačního programu pro rok 2021 
je 60 000 Kč.