Navigace

Navigace

Obsah

I v letošním roce vyhlásila MAS Český les, z. s., grant s názvem "Bavíme sami sebe 2024" za finančního přispění Plzeňského kraje. Jeho cílem je obohacení kulturního a společenského života obyvatel obcí, které k MAS Český les, z. s., územně náleží.

Celková výše finančních prostředků grantového dotačního programu pro rok 2024 
je 60 000 Kč.

 

Grantový dotační program - Pravidla 2024

Příloha 1 - Formulář žádosti o dotaci

Příloha 2 - Závěrečná zpráva o realizaci

Příloha 3 - Hodnotící kritéria