Navigace

Navigace

Obsah

a

VÝZVY MAS

1. výzva  Podpora zaměstnanosti (I.)
2. výzva Rozvoj a zkvalitnění infrastruktury pro poskytování sociálních služeb (I.)
3. výzva Vznik a rozvoj sociálních podniků (I.)
4. výzva Podpora zaměstnanosti (II.)
5. výzva Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center (I.)
6. výzva Rozvoj a zkvalitnění infrastruktury pro poskytování sociálních služeb (II.)
7. výzva Vznik a rozvoj sociálních podniků (II.)
8. výzva Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center (II.)
9. výzva Podpora zaměstnanosti (III.)
10. výzva Rozvoj a zkvalitnění infrastruktury pro poskytování sociálních služeb (III.)
11. výzva

Vznik a rozvoj sociálních podniků (III.)

12. výzva Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center (III.)
13. výzva Podpora zaměstnanosti (IV.)
14. výzva Rozvoj a zkvalitnění infrastruktury pro poskytování sociálních služeb (IV.)
15. výzva Vznik a rozvoj sociálních podniků (IV.)
16. výzva Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center (IV.)