Navigace

Navigace

Obsah

a

VÝZVY MAS

 

Interní postupy, platné od 1. 1. 2019

 

 • 1. výzva  - Rozvíjení kvality infrastruktury pro vzdělávání a zefektivnění její dostupnosti

 • 2. výzva - Zajištění dostatečné dopravní obslužnosti a bezpečnosti s využitím udržitelných forem dopravy

 • 3. výzva - Posílení ochrany a rozvoje kulturního bohatství

 • 4. výzva Modernizace stanic základní složky IZS

 • 5. výzva Pořízení specializované techniky a věcných prostředků

 • 6. výzva Vznik a rozvoj sociálních podniků

 • 7. výzva - Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center a sociálního bydlení

 • 8. výzva Modernizace stanic základní složky IZS II.

 • 9. výzva Zajištění dostatečné dopravní obslužnosti a bezpečnosti s využitím udržitelných forem dopravy II.

 • 10. výzva Rozvíjení kvality infrastruktury pro vzdělávání a zefektivnění její dostupnosti II.

 •  11. výzva - Posílení ochrany a rozvoje kulturního bohatství II.

 • 12. výzva - Vznik a rozvoj sociálních podniků II.

 • 13. výzva - Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center II.

 • 14. výzva - Podpora rozvoje infrastruktury sociálního bydlení II.

 • 15. výzva Rozvíjení kvality infrastruktury pro vzdělávání a zefektivnění její dostupnosti III.
 • 16. výzva - Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center III.
 • 17. výzva - Zajištění dostatečné dopravní obslužnosti a bezpečnosti s využitím udržitelných forem dopravy III.
 • 18. výzva Pořízení specializované techniky a věcných prostředků II.
 • 19. výzva Rozvíjení kvality infrastruktury pro vzdělávání a zefektivnění její dostupnosti IV.
 • 20. výzva Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center IV.
 • 21. výzva Zajištění dostatečné dopravní obslužnosti a bezpečnosti s využitím udržitelných forem dopravy IV.
 • 22. výzva Pořízení specializované techniky a věcných prostředků III.
 • 23. výzva Rozvíjení kvality infrastruktury pro vzdělávání a zefektivnění její dostupnosti V.
 • 24. výzva Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center V.
 • 25. výzva Zajištění dostatečné dopravní obslužnosti a bezpečnosti s využitím udržitelných forem dopravy V.
 • 26. výzva Pořízení specializované techniky a věcných prostředků IV.
 • 27. výzva Zajištění dostatečné dopravní obslužnosti a bezpečnosti s využitím udržitelných forem dopravy VI.
 • 28. výzva - Modernizace stanic základní složky IZS III.