Navigace

Navigace

Obsah

a

VÝZVY MAS

 

Interní postupy, platné od 1. 1. 2019

1. výzva Rozvíjení kvality infrastruktury pro vzdělávání a zefektivnění její dostupnosti
2. výzva Zajištění dostatečné dopravní obslužnosti a bezpečnosti s využitím udržitelných forem dopravy
3. výzva Posílení ochrany a rozvoje kulturního bohatství
4. výzva Modernizace stanic základní složky IZS
5. výzva Pořízení specializované techniky a věcných prostředků
6. výzva Vznik a rozvoj sociálních podniků
7. výzva Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center a sociálního bydlení
8. výzva Modernizace stanic základní složky IZS II.
9. výzva Zajištění dostatečné dopravní obslužnosti a bezpečnosti s využitím udržitelných forem dopravy II.
10. výzva Rozvíjení kvality infrastruktury pro vzdělávání a zefektivnění její dostupnosti II.
11. výzva Posílení ochrany a rozvoje kulturního bohatství II.
12. výzva Vznik a rozvoj sociálních podniků II.
13. výzva Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center II.
14. výzva Podpora rozvoje infrastruktury sociálního bydlení II.
15. výzva Rozvíjení kvality infrastruktury pro vzdělávání a zefektivnění její dostupnosti III.
16. výzva Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center III.
17. výzva Zajištění dostatečné dopravní obslužnosti a bezpečnosti s využitím udržitelných forem dopravy III.
18. výzva Pořízení specializované techniky a věcných prostředků II.
19. výzva Rozvíjení kvality infrastruktury pro vzdělávání a zefektivnění její dostupnosti IV.
20. výzva Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center IV.
21. výzva Zajištění dostatečné dopravní obslužnosti a bezpečnosti s využitím udržitelných forem dopravy IV.
22. výzva Pořízení specializované techniky a věcných prostředků III.
23. výzva Rozvíjení kvality infrastruktury pro vzdělávání a zefektivnění její dostupnosti V.
24. výzva Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center V.
25. výzva Zajištění dostatečné dopravní obslužnosti a bezpečnosti s využitím udržitelných forem dopravy V.
26. výzva Pořízení specializované techniky a věcných prostředků IV.
27. výzva Zajištění dostatečné dopravní obslužnosti a bezpečnosti s využitím udržitelných forem dopravy VI.
28. výzva

Modernizace stanic základní složky IZS III.