Navigace

Navigace

Obsah

Komise aktivních mladých lidí ("ÁČKAŘI")

Zprávy

Činnost komise pro rovné příležitosti žen a mladých lidí do 30 let

Komise (A-klub, „áčkaři“) pracovala v roce 2014 v obvyklém složení: M. Huláková, J. Kalíšková, M. Kodadová, B. Podlipská, H. Valachovičová, Z. Valečková, J. Valíčková, A. Šánová, I. Zapletalová, staronová Marie Homolková a nově Jana Čurková a Michal Kandler. celý text

ostatní | 12. 1. 2015 | Autor:

Zápis z jednání Komise aktivních mladých lidí

Datum konání: 25. 08. 2014, 14:30 hodin
Místo konání: Staré Sedlo
celý text

ostatní | 27. 8. 2014 | Autor:

Činnost komise pro rovné příležitosti žen a mladých lidí do 30 let za první pololetí 2014

27. 2. 2014 Bor
Účast: Jitka Valíčková, Božena Podlipská, Jitka Kalíšková, Michal Kandler, Milada Huláková, Irena Zapletalová. Marie Homolková
celý text

ostatní | 14. 7. 2014 | Autor:

Činnost komise pro rovné příležitosti žen a mladých lidí do 30 let

Pracovní název pro komisi pro rovné příležitosti žen a mladých lidí je A-klub. Komise pracovala ve složení: M. Bubová, M. Homolková, M. Huláková, J. Kalíšková, M. Kodadová, B. Podlipská, H. Valachovičová, Z. Valečková, J. Valíčková, A. Váňová (Šánová), I. Zapletalová. Členky A-klubu jsou aktivní ženy, které jsou i ve svých obcích velmi vytíženy. Přesto se A-klubu podařilo i v tomto roce uspořádat s vydatnou pomocí sekretariátu MAS několik zajímavých akcí. celý text

ostatní | 16. 1. 2014 | Autor:

Jednání komise žen a mladých lidí do 30. let

Komise na svém jednání projednala a schválila návrh na návštěvu zahradní výstavy v partnerském Tirschenreuthu. Podle zájmu bude rozhodnuto, zda se návštěva uskuteční 13. nebo 15. 8. 2013.

Byl schválen termín a místo konání 5. regionálního večera : 8.11.2013 v 19.00 hodin v kulturním domě v Třemešné. Zároveň bylo uloženo členům komise započít s přípravou organizace večera.

Mgr. Božena Podlipská, předsedkyně komise
celý text

ostatní | 24. 7. 2013 | Autor:

Jednání komise, Bor, 15:30 – 17.00 hodin

Komise zvolila novou předsedkyni Marii Bubovou. Poděkovala bývalé předsedkyni, která se vzdala funkce pro mateřské povinnosti. Vyhodnotila pozitivně akci 3. regionální večer MAS v Bělé nad Radbuzou. Konstatovala, že do soutěže „Nejhezčí vánoční strom“ se přihlásilo méně účastníků než vloni. Nutno se více věnovat propagaci. Komise schválila plán práce na rok 2013 a stanovila rámcový program pro dvě stěžejní akce – regionální den a regionální večer. Navržené termíny konání akcí: regionální den – 16. 06. regionální večer – 09.11. Uložené úkoly: příprava akce „Velikonoční machrovinky“ v Boru ve spolupráci se Střední školou Bor, návrh programu 3. regionálního dne, zvýšit publikační činnost, průběžně doplňovat katalog řemesel a služeb. celý text

ostatní | 26. 1. 2013 | Autor:

Regionální večer aneb s Místní akční skupinou rozvinutou krajinou, Tisová, 19:00-24:00 hodin

Organizací pověřené členky komise se sešly v 17 hodin, aby dokončily poslední přípravy před příchodem hostů. Večer proběhl díky zvládnuté přípravě bez komplikací. celý text

ostatní | 9. 11. 2012 | Autor:

Schůzka přípravné skupiny, Tisová, 10:00 – 12:30 hodin

Příprava sálu pro konání regionálního večera. Ukázkovou slavnostní tabuli připravily žákyně SŠ Bor. celý text

ostatní | 8. 11. 2012 | Autor:

Jednání komise, Tisová, 14:30 – 16:50 hodin

Poslední jednání před konáním 4. regionálního večera. Schválen konkrétní časovaný harmonogram večera. Komise si prohlédla sál kulturního domu a stanovila na místě, jak budou uspořádány jednotlivé sektory tak, aby to odpovídalo připravenému programu. Všechny úkoly splněny: zajištěna hudební skupina, připraven program. celý text

ostatní | 16. 10. 2012 | Autor:

Jednání pracovní skupiny pro přípravu reg. večera, Tisová, 11:00-12:30 hodin

Projednány již zcela konkrétní úkoly pro zajištění večera. Stanoveny podmínky pro přebírání sponzorských darů. Připravena zpráva pro následující jednání komise. celý text

ostatní | 9. 10. 2012 | Autor:

Jednání komise, Domažlice, 13:00 – 16:00 hodin

Komisi byla podána informace o konání farmářských venkovských trhů na Loretánských slavnostech v Boru. Dále obdržela informaci, že z provozních důvodů nelze organizovat regionální večer v Tlumačově. Návrh - požádat o partnerství obec Tisová. Telefonicky a na místě projednáno s paní starostkou a schváleno. Stanoven termín jednání na 09. 11. 2012 v Tisové. Byl schválen navržený program tohoto večera a termínovaný harmonogram příprav. celý text

ostatní | 11. 9. 2012 | Autor:

Spolupráce na realizaci projektu Chuť a vůně domova

Tento projekt je zaměřen a využití regionálních produktů o oživení regionální kuchyně. Účastníci kurzů v Draženově, Starém Sedle, Starém Sedlišti, v Holostřevech, v Puclicích a Studánce se učí nejen teoreticky, ale i prakticky zpracovávat tradiční regionální suroviny. Členky MAS v místech se podílejí na organizaci a účastní se osobně kurzů v jednotlivých místech konání. celý text

ostatní | 1. 9. 2012 | Autor:

Jednání pracovní skupiny pro přípravu regionálního dne, Tlumačov, 13:00-14:30 hodin

Pracovní skupina projednala možnost konání 4. regionálního večera v kulturním domě v Tlumačově s Marií Homolkovou členkou občanského sdružení Ucho. Projednán základní program. Závěr: konečné rozhodnutí musí projít schválením zastupitelstva obce. celý text

ostatní | 16. 8. 2012 | Autor:

3. regionální den aneb Řemeslo má zlaté dno, Horšov, 10:00 – 16:00 hodin

3. regionální den věnovaný řemeslům a službám byla navštěvován již od 10 hodin mnoha místními i dojíždějícími návštěvníky, kteří zhlédli ukázky řemesel (drátenice, keramik, výroba svíček, sedlář, kovář, výrobci kravských a kozích sýrů), ochutnali pochoutky z kapra, které na místě z čerstvých surovin připravila specialistka na přípravu rybích pochoutek z bavorského Tirschenreuthu, pobavili se u kulturního programu a mnozí se i prošli po naučné stezce v oboře Horšov. Občerstvení bylo zajištěno jednak v místním penzionu s restaurací a dále žáky obou středních škol. Spokojeni byli návštěvníci i pořadatelé. celý text

ostatní | 16. 6. 2012 | Autor:

Jednání komise, Horšov, 14:00 – 15:30

Jednání se zúčastnili zástupci SOŠ a SOU Horšovský Týn. Zkontrolovány jednotlivé úkoly. Konstatováno, že všechny úkoly jsou zajištěny. celý text

ostatní | 24. 5. 2012 | Autor:

Jednání komise, Bor, 15:30 – 17:20 hodin

Akce „Velikonoční machrovinky“ byla pozitivně zhodnocena. Hlavní poděkování patří člence komise a ředitelce SŠ Bor Zdeňce Valečkové. Dále se komise detailně věnovala přípravě 3. regionálního dne v Horšově ve spolupráci se Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm v Horšovském Týně včetně časového harmonogramu a osobní zodpovědnosti jednotlivých členek. Protože členky komise již na přípravě akce pracovaly, byl zkontrolován aktuální stav příprav. Konstatováno, že vše je připraveno. celý text

ostatní | 3. 5. 2012 | Autor:

Akce „Velikonoční machrovinky“, zámek Bor, 14. – 20. 3. 2012

Členky pracovní skupiny Borsko pomáhaly dle potřeby při organizaci jednotlivých dnů. Kompletně zajistily program v pátek 16. 3. 2012 – setkání se žáky a studenty, se seniory a zdravotně postiženými, aktivní velkonoční dílny (malování vajíček, pletení pomlázky, velikonoční dekorace). celý text

ostatní | 14. 3. 2012 | Autor:

Jednání pracovní skupiny Borsko, Bor, 15:30 – 16:45 hodin

Skupina Borsko převzala organizaci týdenní akce „Velikonoční machrovinky“ ve spolupráci se Střední školou Bor. Jednotlivé členky převzaly konkrétní úkoly. Komise bude garantem pátečního dne, který je zasvěcen velkonočním zvykům, včetně občerstvení pro účastníky. celý text

ostatní | 7. 3. 2012 | Autor: