Navigace

Navigace

Obsah

Zemědělská komise

Zprávy

Činnost zemědělské komise v roce 2014

Zemědělská komise aktivně pracovala v roce 2014 v obvyklém složení. celý text

ostatní | 12. 1. 2015 | Autor:

Setkání zemědělské komise

Dne 6. 11. 2014 se sešli členové Zemědělské komise v kanceláři MAS Český les v Domažlicích. celý text

ostatní | 10. 11. 2014 | Autor:

Setkání zemědělské komise

Zemědělská komise se setkala 4. 9. 2014 v prostorách Zemědělského obchodního družstva Mrákov. celý text

ostatní | 9. 9. 2014 | Autor:

Setkání zemědělské komise

Dne 30. 5. 2014 v Chatové osadě Hájovna u Kdyně proběhlo setkání zemědělské komise. Mimo jiné se řešily i záležitosti spjaté s úspěšností projektů týkajících se hipoturistiky. Především se týká propojení české a německé hipoturistiky. Všem zainteresovaným hipostanicím byly rozdány mapky. Dotazovaní ´rančeři´si projekt pochvalují a mapky jsou postupně šířeny mezi turisty se zájmem o hipoturistiku. celý text

ostatní | 30. 6. 2014 | Autor:

Sraz členů zemědělské komise

Waldthurn – Woppenrieth, 28 .12. 2013, předání map pro propojení české a německé hipoturistiky celý text

ostatní | 21. 1. 2014 | Autor:

Pracovní schůzka k propojení české a německé hipoturistiky, Klenčí pod Čerchovem

V rámci dvoudenního semináře MAS Český les, občanského sdružení Koráb a společnosti AgAkcent se ve čtvrtek dopoledne uskutečnila schůzka a seminář s koňskou tématikou. Program začal obecnou přednáškou Jirky Baiera, který představil stav jednotlivých hipo -projektů probíhajících na západě Čech. Na jeho úvodní slovo navázal velice aktivní pan Malhaus, provozovatel penzionu Vital park v Drahotíně. Jeho přednáška byla řečena od srdce, z jeho toku slov bylo možno vyposlouchat ohromné zapálení do podnikání v šetrném cestovním ruchu, v hipoturistice. celý text

ostatní | 7. 3. 2013 | Autor:

Praha, Ministerstvo životního prostředí, Seminář ke 43. výzvě OPŽP_PO7

Za MAS Český les se semináře zúčastnil Jiří Baier. Sezením nás provedl Mgr. Kubica ze Státního fondu životního prostředí. Jeho prezentace byla připravena prakticky, kdy dokázal posluchačům podat teorii srozumitelně. Jeho povídání přerušila zástupkyně Asociace lesních mateřských školek, které mimo přírodních parčíků a ´pomůcek´ jsou předmětem 43. výzvy, osy 7. Na všechny projekty 43. výzvy, 7. osy je vyčleněno 300 milionů. Minimální rozpočet na akci je 500 000 Kč, maximální pak do 2, 5 či 30 miliónů Kč. Seminář byl zaměřen ryze prakticky. Byly zodpovězeny dotazy: procentuálních krytí finančních prostředků z dotačních fondů, nutné přílohy k žádostem, co lze uplatnit do způsobilých výdajů a spousty dalších. celý text

ostatní | 28. 11. 2012 | Autor:

Den jablek na vrchu Krasíkov, 12 – 17 hodin

Podařená akce v době sklizně jablek. MAS Český západ – místní partnerství zde zorganizovala akci s vysokou návštěvností. Členové komise se účastnili pro získání příkladů dobré praxe a partnerství. Lidé si mohli v klidu popovídat v okolí památných staveb na tomto vrchu, koupit různé produkty od maloprodejců ve stylu ´farmářských trhů´ nebo si poslechnout lidové písně. Za návštěvu stála zrekonstruovaná vyhlídky na vrchu Krasíkov či nahlédnutí do místní kaple. Počasí bylo velice příjemné. 25 °C, polojasno. celý text

ostatní | 6. 10. 2012 | Autor:

Podzim 2012

Probíhá, dle metodiky KČT, značení páteřní hipotrasy od Vranovského Sedla, přes Babylon po Všeruby. celý text

ostatní | 1. 10. 2012 | Autor:

Ples koňáků, Krasíkov

Ples probíhal ve stylovém duchu. Vše zde bylo do posledního detailu dokresleno do koňského pojetí života. Návštěvníci se bavili, tančili., byli mezi nimi i členové naší zemědělské komise. Pracovníci jednotlivých MAS pojali ples jako sezení k projednání dílčích úkolu na práci při projektu Na koni po západě Čech. Hovořili o projektu s místním tiskem a návštěvníky. celý text

ostatní | 15. 9. 2012 | Autor:

Projekt Pojďte s námi na venkov

Tento projekt probíhal po dobu necelých dvou měsíců v Horšovském Týně a ve Starém Sedlišti, kde se jednalo o klasické teoretické výuky v učebně. Výjimkou se stalo terénní cvičení po západních Čechách. Účastníci navštívili Sušici, Hartmanice a Klatovy. Zde prováděli profesionální průvodci a učili nás teorii převádět na praxi. Poslední 2 sezení (Domažlice, Horšovský Týn) proběhla opět v terénu. Každý žák měl představit nějakou pamětihodnost. Po jeho výkonu ho zhodnotili spolužáci a průvodce. Na úplný závěr proběhlo slavností předání certifikátu vesnických průvodců. celý text

ostatní | 1. 9. 2012 | Autor:

ITEP

Na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu v Plzni ITEPU se za MAS Český les zúčastnil Jiří Baier. Měl zde na starost propagaci projektu Na koni po západě Čech. Zatímco si děti mohly namalovat a vymodelovat koně či nějakou západočeskou pamětihodnost, tak jednotliví pracovníci MAS sdělovali dospělým konkrétní informace ke zmíněnému projektu. Výstava probíhala za konstantní návštěvnosti. celý text

ostatní | 22. 8. 2012 | Autor:

Společné školení značkařů KČT, 10 – 18 hodin

Seminář proběhl za účasti 25 lidí. Hlavním řečníkem se stal Mgr. Karel Markvart z Klubu českých turistů. V dopoledních hodinách proběhla teoretická část výuky, kdy byly popisovány techniky značení, poukazovalo se na různé situace, které mohou nastat při značení. Po společném obědě jsme se přesunuli do nedalekého lesa, kde se skupina rozdělila na dvě menší. Ta jedna šla po smyšleném okruhu, na kterém jsme vytipovávali vhodné body (nejčastěji stromy) pro umístění turistických značek. Druhá skupina zatím cvičila malovaní značek na konkrétních stromech (všichni smrk). Po hodině a půl se skupiny prohodily. Hromadná konzultace proběhla při cestě z lesa a při závěrečném rautu v místním pohostinství. Bylo jasno, 25 °C. celý text

ostatní | 31. 7. 2012 | Autor:

Akce pro veřejnost, Velké Dvorce, 16 – 20 hodin

Za počtu zhruba 10 členů zemědělské komise se uskutečnila lokální akce. Prezentoval se projekt Na koni po západě Čech, zodpovídaly dotazy a projednávala jednotlivá úskalí projektu. Nejčastěji na téma pozemky a jejich vlastníci, fungováni hipostezek v praxi, zkušenosti s předešlými projekty, znění morálních desater pro jezdce na koních. celý text

ostatní | 21. 7. 2012 | Autor: