Navigace

Navigace

Obsah

Česko-německý fond budoucnosti - Našli jsme společnou řeč

Typ: ostatní
Partneři i vzdělávací instituce VHS Cham a VHS Neumarkt dlouhodobě usilují o oživení vzájemné výuky jazyka, hlavně a především u dospělých. Pilotní projekt by měl odstartovat další řady kurzů. Projekt spočíval v uspořádání dvou česko-německých smíšených třídenních kurzů a jedné exkurze, střídavě na obou stranách hranic.


Téma a konverzace

  • společná kultura
  • společná historie
  • cestovní ruch, veřejná správa

První kurz pro smíšenou skupinu účastníků (šest českých a šest německých) byl zamřen na sjednocení úrovně přihlášených účastníků, aktivní a pasivní relaxační prvky jako stimul k vstřebávání látky, k motivaci a odbourání barier, prevence obavy z neplynulého projevu a studu, střídání činností v rámci náročné osmihodinové práce s cizím jazykem. Skupiny pracovaly částečně odděleně, částečně pohromadě. V programu pak zahrnuta společná konverzační vycházka a kulturní večer s hudební produkcí, prohlídka Muzea příhraničí a synagogy. Druhý kurz byl zaměřen především na způsob výuky s důrazem na:

-    přehledné učení podle předem připraveného strukturovaného materiálu

-    setkání vysoce motivovaných lidí dvou jazykových kultur

-    trénování argumentace, diskuze apod. se zaměřením na práci účastníků

 

Konkrétní výsledky projektu

Zvýšení zájmu o výuku němčiny a následné vytvoření podmínek pro uspokojení požadavku na výuku němčiny. Zvýšení povědomí o důležitosti a přednostech zvládnutí němčiny resp. češtiny jako cizího jazyka. Poskytnutí poradenství, výměna zkušeností s cílem zavést či rozvíjet výuku němčiny resp. češtiny. Propagace a realizace kurzu přispěla k získání a proškolení lektorů v regionu a tím k jednodušší a ekonomičtější spolupráci při organizaci. Na české i německé straně se proškolili organizátoři dalších kurzů, kteří se inovativní výukou seznámili a nadchli se pro ni. 


Vytvořeno: 18. 3. 2016
Poslední aktualizace: 17. 1. 2017 3:48
Autor: